I det fynske folks tjeneste

Club4Fun fortsætter på Nordfyn

Efter en periode med usikkerhed er det lykkedes at sikre en fortsættelse af Club4Fun i skoleåret 2008/9 med fester uden sprut og narko til unge på Nordfyn.

Sprut- og stoffrie fester fortsætter på Nordfyn

Arrangementerne var truet på grund af manglende opbakning fra forældre og unge i området. Formentlig fordi kontingentet på 300 kr. var for højt.

Men det er lykkedes at skaffe en del flere medlemmer, ligesom der er fundet nye sponsorer, nemlig Lions Club i Bogense, Otterup og Søndersø.

Det gør det muligt at afholde to arrangementer inden sommerferien

Og et bidrag fra Lions Club på 24.000 gør det muligt efter sommerferien at sætte kontingentet ned til 200 kroner og fordele det på to rater.

Det skaber håb om at få endnu flere unge til at melde sig.

De to fester før sommerfeiren holdes lørdag d. 5. april og 17. maj.