Diger graves væk

Arbejdet på at grave selve digerne væk ved Gyldensteen Strand på Nordfyn er gået igang.

I disse dage fjernes tre meter dige ud mod havet ved Gyldensteen Strand på Nordfyn.

Fra 29. marts skal 3.5 millioner kubikmeter vand sluses om på den anden side af diget, så det område, der før var tørt - for fremtiden skal være vådt og den inddæmmede Gyldensteen Fjord gendannet.

Projektet omfatter over 600 hektar, heraf 350 hektar lavvandet kystlagune, ferskvandssø og rørskov med natur og fugleliv til glæde for både dyr og mennesker.

Adgangen for publikum til området fremmes ved hjælp af gang- og cykelstier, udsigtstårne og opholdspladser.

Det er det hidtil største projekt på Fyn og unikt i Danmark.

Bag projektet står Aage V. Jensens naturfond.

Mere om gendannelsen af Gyldensteen Fjord