I det fynske folks tjeneste

Emmelev vil fordoble produktion

Emmelev A/S i Otterup ønsker at udvide produktionen af rapsolie, rapskager, glycerin og biodiesel.

Emmelev A/S i Otterup ønsker at øge produktion af biodiesel.

Inden udvidelsen kan gennemføres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af udvidelsens virkninger på miljøet (VVM), og udvidelsen skal miljøgodkendes.

Øget efterspørgsel på biodiesel

Emmelev A/S fremstiller rapsolie og rapskager ud fra fortrinsvis danske rapsfrø. Biodiesel produceres ud fra rapsolie og andre planteolier. Rapskager anvendes som foder til kvæg og svin. Biodiesel er hidtil fortrinsvis eksporteret til andre EU-lande.

Men salg af biodiesel i Danmark forventes forøget fremover, da regeringen i juni har vedtaget, at der fra næste år skal blandes 2 % biobrændstof i benzin og diesel, stigende til 5,75 % i 2010.

På grund af denne forventede øgede efterspørgsel på biodiesel, ønsker Emmelev A/S at udvide produktionskapaciteten til omtrent det dobbelte skriver Miljøcenter Odense i udkastet til VVM-redegørelsen.

Øget trafik

Ved udvidelsen ønskes etableret endnu et glycerintårn som har et areal på 36 m2 og er 32 m høj. Tårnet opføres i samme højde som det eksisterende.

Herudover overvejes etablering af to spildevandstanke med et areal på ca. 1.400 m2. Tankene vil i givet fald blive overdækket med teltdug, og den samlede højde vil være 10 m.

Med Emmelev A/S' nuværende produktion er der til- og frakørsel af ca. 50 lastbiler pr. døgn. Med udvidelsen forøges trafikken til ca. 100 lastbiler pr. døgn.

Mølle siden 1838

Emmelev A/S stammer tilbage fra 1838 hvor Emmelev Mølle blev etableret. I 1992 købte Emmelev A/S alle oliepresserne fra den nedlagte Danske Sojakage i København og startede olieproduktionen.

I takt med den øgede biodieselproduktion har Emmelev A/S i 2005 opført et glycerin destilleringsanlæg.

Fabrikken har i øjeblikket ca. 40 ansatte. Antallet af ansatte forventes med udvidelsen at stige til 50 - 55. Der vil herudover blive en øget beskæftigelse ved håndværkere, leverandører og transportører i området.

Frist for indsigelser

Miljøcenter Odense har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet kan sendes til Miljøcenter Odense frem til den 16. oktober 2007.