Et år efter: Nu får forældre medhold i mobbesag fra fynsk folkeskole

Kystskolen i Krogsbølle får påbud, efter at Den Nationale Klageinstans mod Mobning giver forældre medhold i sag om mobning.

Tilbage i efteråret 2019 gik forholdet mellem to grupper forældre i en 6. klasse på Kystskolen, en lærer og kommunen helt skævt.

Det endte med, at nogle af forældrene lagde sag an mod Nordfyns kommune.

Derudover klagede de til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, og nu har de fået medhold.

- Afgørelsen får mig til at sidde tilbage med  følelsen af, at der rent faktisk findes en instans på skoleområdet, som fungerer, siger Sandie Johnson, der er mor til en af eleverne.

Klagen gik på, at skoleledelsen ikke vurderede, at der var tale om mobning og derfor ikke gjorde noget ved det.

Den Nationale Klageinstans mod Mobning har ændret skolens afgørelse om sagen og giver altså forældrene medhold i sagen.

- Afgørelsen er for mig med meget blandede følelser. På den ene side er det fint at få bekræftet, hvad vi allerede vidste. På den anden side ændrer det ikke på vreden over Nordfyns Kommune og kommunens håndtering af problemet, siger Anja Riber, der er mor til et af de andre børn, sagen drejer sig om.

Kommunen får påbud

Klageinstansen har givet skolen et påbud om, at de skal finde problemerne i klassen og vurdere, om der skal laves en handlingsplan, der kan stoppe mobningen. Noget klageinstansen vurderer, at skolen skulle have gjort fra starten af.

- De har haft alle muligheder for at skride til handling, men vælger at lukke øjnene, siger Sandie Johnsen.

Børn og Unge i Nordfyns Kommune tager påbuddet fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning til efterretning.

- Vi vil tage imod den hjælp og rådgivning, som Den Nationale Klageinstans mod Mobning tilbyder. Vi har allerede igangsat flere af de tiltag, som de har givet os påbud om, siger Karsten Poulsen, direktør for børn og unge i Nordfyns Kommune.

Han påpeger, at trivselsundersøgelser fra folkeskolerne i Nordfyns Kommune viser, at kommunen ligger på niveau med landsgennemsnittet. Han fastslår, at man ikke accepterer mobning. 

Den Nationale Klageinstans mod Mobning følger op på, om skolen efterlever påbuddet.

Et særligt sliksystem

Tilbage i september 2019 kunne TV 2/Fyn fortælle om et sliksystem, hvor gode elever blev belønnet med søde sager, mens de dårlige elever ikke fik noget. 

Ifølge de to forældre blev deres børn udsat for grov forskelsbehandling og regulær mobning fra lærerens side.

- Det er vigtigt at sige, at børnene ikke vinder noget på en sådan afgørelse, siger Anja Riber og fortsætter:

- Børnene blev endnu engang taberne i de voksnes krig. De skulle forlade skolen, mens den pågældende lærer fortsat står og underviser på skolen.

I afgørelsen fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning står der, at Skolen er uenige i flere af de episoder, der er klaget over.

Dog anerkender de, at det var uhensigtsmæssig, at enkelte elever i klassen ikke fik slik og derved blev synliggjort som ”de dårligste” i klassen.