Et stykke Fyn forsvinder

Lørdag bliver Fyn mindre. Helt præcist 214 hektar mindre.

Det sker når havet lørdag igen får lov til at overskylle området Gyldensteen inddæmmede Strand øst for Bogense.

Det er et af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter, der bliver gennemført ved Bogense.

I området er der allerede egenskabt et ferskvandssø- og rørskovsområde på 144 hekar i den østlige del af Gyldensteens Inddæmning.

Klokken 15 åbnes diget, og så får havet adgang til den 214 hektar store kystlagune. Samtidig får Fyn flere nye øer.

Det skabte begejstring blandt naturfolk, da projektet blev offentliggjort. Siden mødte projektet modstand fra naboer og museumsfolk.