Fælles fynsk front mod stormfloder

De tre kommuner omkring Odense Fjord går sammen om et fælles beredskab ved stormflod.

Kerteminde, Odense og Nordfyn Kommuner vil sammen sætte ind over for stormflod både før, under og efter. De tre kommuner er alle truet af stormflod, da de alle ligger ved Odense Fjord, som er udpeget som et af de 10 steder i landet, hvor en stormflod kan sætte store værdier i fare.

- En oversvømmelse stopper jo ikke ved kommunegrænsen. Sammen har vi mulighed for at se på helheden og finde de gode, fælles løsninger - både i den forebyggende indsats, men også når stormfloden rent faktisk rammer, supplerer Franz Rohde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune.

De tre kommuner går nu i gang med at lave en fælles såkaldt risikostyringsplan, der skal forebygge og mindske konsekvenserne af en stormflod.

- Den fælles risikostyringsplan er et rigtig godt eksempel på, at vi her på Fyn sætter nye standarder for det tværkommunale klimasamarbejde. En fælles forståelse for de fælles udfordringer omkring Odense Fjord og et stærk og værdifuldt netværk er den bedste platform for fremtidige løsninger, forklarer Odenses by- og kulturrådmand Jane Jegind(V).

I første omgang skal kommunerne udarbejde en strategi, et katalog over indsatser i forbindelse med stormflod og lave reviderede beredskabsplaner, der kan fungere på tværs af kommunegrænserne.