I det fynske folks tjeneste

Fiasko for plast-affald til Kina

Plast-affald fra Svendborg skulle efter planen sendes til genbrug i Kina, men firmaet bag aftalen har brændt kommunen af.

Plast indsamlet i Svendborg skulle genbruges i Kina, men firmaet bag aftalen har brændt kommunen af.

Svendborg Affald indgik i januar 2008 en aftale med OKON ApS om, at de skulle sende kommunens blandede plast til Kina med henblik på sortering og genanvendelse.

Desværre oplyser OKON ApS nu, at det ikke er muligt for dem at leve op til aftalen alligevel. Svendborg Affald vil derfor i den kommende tid være nødt til at brænde den blandede plast.

- Det er brandærgerligt, at vi står i den situation. Vi arbejder i forvejen hårdt på at overbevise alle vores borgere om, at de skal sortere deres affald. Og nu bliver vi nødt til at brænde plasten, selv om det er et rigtig godt råstof, der kan genbruges, siger Finn Kallehauge, afdelingschef i Svendborg Affald i en meddelelse.

- Vi arbejder på højtryk på at finde et alternativ eller en ny samarbejdspartner, så vi igen kan få genbrugt borgernes indsamlede plast, men indtil da er vi nødt til at brænde det. Ellers ender vi med store dynger, som vi ikke har mulighed for at opmagasinere, fortsætter Finn Kallehauge.

Sortering af plast kræver et særligt kendskab til produktet og kræver derfor en særlig indsats. I øjeblikket undersøges det, om der er egnede modtageanlæg i Danmark eller andre europæiske lande.