Fik gylletank i baghaven: Sagen skal gå om

Sagen om en omstridt gylletank på en mark ved Otterup skal gå om. Gylletanken er placeret for tæt ved nabo og et vandløb.

Beboere i Gerskov og Hessum i Nordfyns Kommune opdagede i begyndelsen af august, at arbejdet med at opføre en stor gylletank var gået i gang, uden at de var blevet informeret om det.

Socialdemokraterne i kommunens Teknik- og Miljøudvalg havde derfor bedt om at få sagen på udvalgets møde onsdag. På udvalgsmødet kom det frem, at gylletanken er placeret for tæt ved naboens skel og for tæt ved et vandløb.

Sagen skal derfor gå om. Det bekræfter Henrik G. Boesen, det er direktør for Teknik, Erhverv og Kultur i Nordfyns Kommune.

- Bygherren har mandag informeret kommunen om, at gylletanken er placeret forkert i forhold til byggetilladelsen. Gylletanken er placeret to til tre meter for tæt på naboskel, fortæller Henrik G. Boesen.

Byggeriet skal standses

Bygherren havde søgt kommunen om dispensation for afstandskravet, men kommunen mener derimod, at sagen skal gå helt om.

Det betyder, at kommunen har meddelt bygherren et såkaldt standsningspåbud, da "byggeriet ikke stemmer overens med grundlaget for den givne landzonetilladelse."

Det betyder også, at gylletanken heller ikke må tages i brug, oplyser Åse Nielsen, der er Plan- og Kulturchef i Nordfyns Kommune.

Samtidig skal der gennemføres en partshøring ved den nabo, hvor gylletanken er placeret for tæt på.

Det viser sig også, at gylletanken er placeret for tæt på et vandløb. Det forhold skal nu også indgå i den nye ansøgning i henhold til landzonetilladelsen.

Bedre information i fremtiden

Socialdemokraternes medlem af kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Pia Longet, havde bedt om at få sagen på dagsordenen. Naboerne til gylletanken var ikke blevet orienteret direkte, men tilladelsen til opførelse af gylletanken var bragt på kommunens hjemmeside. Og det mener Pia Longet ikke er tilstrækkeligt.

- Man kan ikke forvente, at alle borgere i Nordfyns Kommune hele tiden sidder og kigger på kommunens hjemmeside for at se, om der er noget på vej i deres nærområde, lyder det fra udvalgsmedlemmet. 

Politikerne besluttede derfor på mødet, at forvaltningen skal udarbejde at forslag til bedre orientering af naboer i lignende sager fremover.

En træls sag for alle parter

At sagsbehandlingen nu skal gå om, der træls for alle parter, siger formanden for teknik og miljøudvalget Anders Thingholm (K).

- Det er da irriterende for alle parter. Det er irriterende for beboerne, og det er irriterende for dem, der er i gang med at bygge gyllebeholderen. Det er bare rigtigt ærgerligt, at det ikke har været målt rigtigt op fra starten af, siger Anders Thingholm (K).

- Det er da irriterende for alle parter. Det er irriterende for beboerne, og det er irriterende for dem, der er igang med at bygge gyllebeholderen. Det er bare rigtigt ærgerligt, at det ikke har været målt rigtigt op fra starten af, siger Anders Thingholm (K).