I det fynske folks tjeneste

Flest alvorlige trafikulykker på nordfynske landeveje

Trafikanter på de nordfynske landeveje er oftere indblandet i alvorlige trafikulykker end trafikanter i byerne. Det viser en undersøgelse, som Jyllandsposten har lavet.

I undersøgelsen fremgår, at der sidste år skete 10 ulykker pr. 10.000 indbyggere i Nordfyns Kommune med døden eller alvorlig tilskadekomst til følge.

I Odense skete der fem af disse alvorlige ulykker, og flere hovedstadskommuner er nede på to ulykker pr. 10.000 indbyggere.

Tallene for de enkelte kommuner kan svinge meget fra år til år, men tendensen er klar: Der sker flere alvorlige trafikuheld på landet end i byen.

Ifølge Rådet for Større Færdselssikkerhed er en af forklaringerne på forskellen mellem land og by, at der er mindre politi på landet, og det får mange flere bilister til at tage chancen med høj fart og spirituskørsel.

I Nordfyns Kommune har man nu taget hul på at gøre noget ved problemet med de mange ulykker. Her har man opsat ekstra skiltning og sendt breve til alle 18-årige, hvor man appellerer til fornuften.