Folk og fugle flokkes om naturområde

Det er nu et år siden at Gyldensteens diger blev åbnet, og vand fra fjorden skabte Gyldensteen Strand. Projektet er gået over al forventning.

Fugle er flittige brugere af det nye vadeområde, men også mennesker i massevis har besøgt stedet. 80.000 personer har været forbi, siden vandet for et år siden strømmede ind.

Gyldensteen Strand er et 616 hektar stort inddæmmet og drænet fjordområde på Fyns nordkyst umiddelbart øst for Bogense. Her blev der i marts 2014 genskabt over 350 hektar lavvandet kystlagune, ferskvandssø og rørskov med natur og fugleliv, og det var den hidtil største naturgenopretning på Fyn.

Området er nu blevet så populær, at det er Nordfyns mest besøgte turistattraktion.