I det fynske folks tjeneste

Fynsk golfresort møder ny kritik af arbejdsmiljøet

Tidligere medarbejdere hos Langesø Skov og Golf på Nordfyn kritiserer arbejdsmiljøet. I deres spiserum havde der været indtørrede ekskrementer fra rotter op ad væggene og på køkkenbordet.

Foto: Facebook

Et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet dokumenterer, at der er problemer med arbejdsmiljøet hos virksomheden Langesø Skov og Golf. Tilsynet har for nylig givet tre påbud til virksomheden, der ligger ved Langesø Gods ved Morud på Nordfyn. Det viser aktindsigt fra Arbejdstilsynet, som 19. december 2016 var på ekstraordinært tilsynsbesøg hos virksomheden ifølge Fagbladet 3F.

Arbejdstilsynet har givet Langesø Skov og Golf påbud om at indrette faciliteterne for omklædning efter gældende lovgivning.

Tilsynet har også stillet krav om, at virksomheden udarbejder en brugsanvisning til medarbejdere for tre kemiske produkter, som anses for at være farlige. Samt at virksomheden forhindrer påvirkning eller spredning af stoffer og materialer.

Tilsynsbesøget fandt sted få dage efter, at fire tidligere medarbejdere hos Langesø Skov og Golf stod frem hos Fagbladet 3F og kritiserede arbejdsforholdene hos virksomheden.

- Det er tilfredsstillende, at Arbejdstilsynet endelig har konstateret, at der er problemer med arbejdsmiljøet hos Langesø Skov og Golf, siger 60-årige Palle Knold, der 30. november 2016 blev fyret for vinteren fra sit job som faglært greenkeeper hos virksomheden.

Om de tre påbud skriver tilsynschef hos Arbejdstilsynet Palle Graversgaard i en mail til Fagbladet 3F, at tilsynet ikke gav anledning til deciderede strakspåbud.

- Det er foranstaltninger, der skal være i orden, når man har en virksomhed som denne, før man igen mander op og ansætter folk til sæsonen. Derfor har Arbejdstilsynet også givet påbud med frist i forhold til muligheden for at tørre vådt arbejdstøj samt sikre at arbejdet med pesticider foregår efter reglerne, skriver Palle Graversgaard.

Det har ikke været muligt at få kommentarer fra direktøren for Langesø Skov og Golf, Hans Berner. Han har ikke reageret på henvendelser på telefon og mail.

Da Arbejdstilsynet i slutningen af september 2016 var på besøg hos Langesø Skov og Golf, konstaterede tilsynet ikke nogen arbejdsmiljøproblemer. Det forstod de fire ansatte, der havde arbejdet hos virksomheden i relation til dens golfbane, ikke.

De tidligere medarbejdere stod frem og kritiserede blandt andet, at der i deres spiserum havde været indtørret lort op ad væggene og rotter, der sked på køkkenbordet. Samt at der ikke var bad ved greenkeepergården. Badet ligger ifølge Palle Knold cirka to kilometer fra greenkeepergården.

Da Fagbladet 3F sidst i 2016 forelagde kritikken for direktøren for Langesø Skov og Golf, Hans Berner, ville han kun citeres for, at virksomheden ikke er enig i påstandene. Direktøren fremhævede dog, at der i forbindelse med klubhuset nær golfbanen er særskilte lokaler til omklædning og bad.

Ifølge et notat fra Arbejdstilsynet fremførte direktøren for Langesø Skov og Golf, Hans Berner, 19. december under en telefonsamtale med tilsynet, at klagerne fra de tidligere medarbejdere var "grundløse". Direktøren forklarede ifølge notatet, at han havde ansat en tysk greenkeeper, og at "det ikke er faldet i god jord".

Adspurgt til rotterne erkendte Hans Berner under telefonsamtalen med Arbejdstilsynet, at der havde været et problem. Ifølge telefonnotatet sagde direktøren, at der var tale om et "forbigående problem", og at virksomheden havde haft en rottefænger på sagen.

Arbejdstilsynet kræver, at virksomheden skal have efterkommet de tre påbud senest 1. maj 2017.