I det fynske folks tjeneste

Gartner vinder kamp for sin virksomhed

En anlægsgartner på Nordfyn må alligevel godt drive virksomhed, i den landzone han bor i, selvom han i første omgang fik besked på at lukke. En byrådspolitiker vil nu have kulegravet, om andre iværksættere har været tvunget til at lukke.

02:27

Anlægsgartner Brian Kristensen fra Nordfyn får lov til at fortsætte med at drive sin virksomhed, selvom den ligger i en landzone

1 af 2

Da anlægsgartner Brian Kristensen i april ansøgte om tilladelse til at opføre en lille maskinhal ved sin virksomhed i Hjadstrup, fik han afslag og besked på at lukke sin virksomhed øjeblikkeligt. Begrundelsen var, at i landzone må man kun drive erhverv med tilknytning til jordbrug, og det har et anlægsgartneri ikke.

Men efter nye signaler fra Miljøminsteriet gav Nordfyns Kommune alligevel tilladelse under forudsætning af, at der ikke kom indsigelser fra Naturfredningsforeningen. Og ved fristens udløb i tirsdags havde kommunen ikke modtaget indsigelser.
- Jeg kniber mig selv i armen og tør næsten ikke håbe på, det er rigtigt efter at have gået fire måneder i uvished, siger Brian Kristensen til TV2/FYN.

Lokalpolitiker vil kulegrave sagerne

Efter afgørelsen i Hjadstrup vil den konservative byrådspolitiker Kim Jensby Jørgensen have endevendt den kommunale sagsbehandling på området.
- Man har jo tilsyneladende behandlet loven forkert, og det er jo katastrofalt, hvis der er lignende tilfælde, siger Kim Jensby Jørgensen til TV2/FYN.

Men formanden for teknik- og miljøudvalget afviser, at kommunen har forvaltet loven forkert.
- Vi har fulgt loven, som vi skulle, og nu har vi så fået anvist af Miljøministeriet, at vi gerne må tolke loven på en anden måde. Men det er op til folk selv at ansøge påny, hvis loven har ændret sig, siden de ansøgte, siger socialdemokraten Kim Johansen til TV2/FYN.