I det fynske folks tjeneste

Greve går konkurs med golfbane

Koncernen Gyldensteen Golf, der dækker over både golfbane, ferieboliger og restaurant, er blevet begæret konkurs, det oplyser bagmanden Frants Bernstorff-Gyldensteen onsdag i en pressemeddelelse.

01:33

Ifølge pressemeddelelsen er der onsdag blevet indgivet konkursbegæring for de selskaber, der samlet udgør Gyldensteen Golf Koncernen.

- Det har desværre vist sig umuligt at rejse den fornødne kapital til at fortsætte golfaktiviteterne under det nuværende ejerskab. Banken har ikke ønsket at yde den kredit som det efter ledelsens opfattelse var nødvendigt at have til rådighed for at fortsætte driften.
Det er med stor beklagelse at jeg har måttet drage denne konklusion, men der er efter min opfattelse ikke andre muligheder, skriver den nordfynske greve blandt andet i pressemeddelelsen.

Greven oplyser også, at den nye kontaktperson vedrørende selskaberne nu er kuratoren - advokat Flemming Hartvig Pedersen.

Pressemeddelelsen angiver finanskrisen som en årsag til konkursbegæringen.

- Desværre blev også vi ramt af tidernes ugunst. Hvad der i 2005 lignede en sikker succes har siden vist sig ikke at kunne modstå krisen som den har udviklet sig de seneste par år.
Det er mit håb at der af konkursen vil rejse sig en levedygtig konstruktion, skriver Frants Bernstorff-Gyldensteen.

Konkursen påvirker ikke godset Gyldensteens situation.