I det fynske folks tjeneste

Hjemmehjælpere spiller vigtig rolle i ensomhedsprojekt

Sundhedsstyrelsen vil ensomhed hos hjemmehjælpsmodtagere til livs. Tre kommuner på Fyn har fået penge til projekter. En af dem er Nordfyns Kommune.

Karen Madsen føler sig ensom efter sin mands død. Foto: Morten Albek

Karen Madsen fra Bogense er 73 år og hun mistede sin mand gennem 45 år for toogethalvt år siden.

- Der har man ikke lyst til at leve længere for at sige det rent ud. Det havde man ikke. Man var træt af det. Man ville hellere rejse med ham dengang. Det er mere end havldelen af sig selv man mister, forklarer Karen Madsen.

I dag føler hun sig ensom. 

Nordfyns Kommune har fået 1,3 millioner til et ensomhedsprojekt. Et projekt støttet af Sundhedsstyrelsen, som skal mindske ensomheden blandt ældre, der modtager hjemmehjælp. Det har været et krav fra Sundhedsstyrelsen, at der skal være fokus på, hvordan hjemmeplejen kan finde de ældre mennesker, der oplever ensomhed, og hjælpe dem ind i nye fællesskaber. 

At det netop er de ældre borgere, som modtager hjemmehjælp, der skal være en del af ensomhedsprojektet, kan måske overraske. For hvorfor skal personer, som rent faktisk får besøg, hjælpes mod ensomhed, når folk uden besøg ikke skal?

Det er fordi, undersøgelser viser, at hjemmehjælpsmodtagere føler sig mere ensomme end borgere, der ikke modtager hjemmehjælp.

Grunden til at personer, der på trods af hjemmehjælp, føler sig ensomme, skal blandt andet findes i den fysiske begrænsning. Ofte kan borgerne ganske enkelt ikke komme uden for deres hjem uden hjælp fra andre. Og det sætter en stopper for det sociale liv, fortæller Judith Poulsen, chef for Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns Kommune:

Det kan Karen Madsen godt genkende. Ikke på grund af hendes fysiske formåen, men på grund af frygt.

- Man er bange for at blive afvist for at sige det rent ud. At man ikke bliver taget godt imod - det er man nervøs for, fortæller Karen Madsen. 

Hjemmehjælp skal opdage ensomme
I alt 14 kommuner har har fået tildelt penge fra Sundhedsstyrelsen. På Fyn har Odense Kommune fået 3,2 millioner kroner, mens Svendborg Kommune har modtaget 2,7 millioner kroner. Med 1,3 millioner kroner i lommen vil Nordfyns Kommune forsøge at inddrage hjemmeplejen endnu mere i kampen mod ensomme ældre. 

Da det er hjemmeplejen som møder borgerne er det også dem, der skal opdage hvis en borger føler sig ensom. De skal så at sige være bedre til at "opspore" de ensomme, og derefter også motivere borgeren til at deltage i en såkaldt 'oplevelsesgruppe'. En gruppe som cirka én gang om ugen skal køre rundt og samle ældre op og tage dem med til en social aktivitet. 

Karen Madsen får besøg af Hanne Poulsen to til tre gange om ugen. Foto: Morten Albek

Social- og sundhedshjælper Hanne Poulsen mener dog også, at de gør alt hvad de kan for at hjælpe på ensomheden. Men de har en udfordring.

- Vi har jo stadigvæk en plan, der lyder på så og så mange borgere skal du nå i den tid, du er på arbejde, siger Hanne Poulsen. 

Hun er helt enig i, at borgerne skal have mulighed for at komme hjemmefra sammen med hjemmehjælperne.

- Det burde være sådan, at man kunne afsætte tid til borgerne, så de kunne blive visiteret til at blive hjulpet med at komme lidt ud af ensomheden, forklarer Hanne Poulsen.

Plejepersonalet i Nordfyns Kommune skal også undervises i at tage en samtale med en borger om ensomhed. 

Personlige og samfundsmæssige konsekvenser
Ensomhed kan have store konsekvenser på både det personlige plan, men også på samfundsniveau. Især helbredet hos personer, der føler sig ensomme, lider. 

Forskning viser, at ensomhed øger risikoen for en tidlig død, ligesom ensomhed også kan være tegn på at man bliver ramt af blandt andet hjerte-kar-sygdomme, demens og depression. 

Konsekvenser af ensomhed

  • Ensomhed koster for hele befolkningen 2,2 milliarder kroner i ekstra pleje og omsorg.
  • Ensomhed giver cirka 26.000 ekstra somatiske indlæggelser.
  • Ensomhed giver cirka 3.800 ekstra psykiatriske indlæggelser

Kilde: Sundhedsstyrelsens rapport: Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp​