Ikke flere kræftpatienter på Dallund Slot

Slut med genoptræning af kræftpatienter på Dallund Slot. Rehabiliteringscenter Dallund i Søndersø lukker.

Siden 2001 har Rehabiliteringscenter Dallund haft 8-9000 kræftpatienter, men fra midten af 2015 lukker det, og Ringe Sygehus overtager opgaverne med genoptræning af kræftpatienter.

Begrundelsen for lukningen er, at lokaliteterne og kapaciteten på Dallund ikke er god nok. Derfor skal centeret flyttes til Ringe, hvor man kan rumme flere mennesker og tilbyde en bedre behandling, hedder det.

Men både personale og kræftramte er kede af beslutningen, fordi Dallund ikke er et sygehus, og at det alene er med til at dæmpe angst hos kræftramte og give dem nyt håb.

Ifølge formanden for sygehusudvalget i Region Syddanmark, Poul Erik Svendsen (A), så handler det om, at Dallund primært tager sig af brystopererede, men Regionen skal kunne tilbyde rehabilitering til alle kræftpatienter.

Beslutningen om at lukke Dallund fra midten af 2015 ventes stemt igennem på et regionsrådsmøde i morgen.