Imamer inviteret på højskolekursus

Imamer skal lære at forstå det danske samfund. Det mener Nordfyns Folkehøjskole i Bogense, der nu kommer med et utraditionelt tilbud midt i krisen om Muhammed-tegningerne: De inviterer alle danske imamer på et højskolekursus.

Skal lære om dansk kultur

Forstanderen Mogens Godballe siger til TV2/FYN, at en række imamer vil blive tilbudt et éndages kursus på højskolen i Bogense til august. Her vil de blandt andet høre foredrag om den danske selvforståelse, den danske højskoletradition og om hvordan, stat og religion er adskilt i Danmark.

- Vi mener, at højskolen skal åbne sig over for de mange nye kulturer, der kommer til Danmark. Imamerne skal forstå, at de lever i et dansk demokrati, og de skal bedre kunne forstå baggrunden for vores kultur. For jeg synes, at der er for mange imamer, der ikke har sat sig ind i det danske samfund, siger forstanderen Mogens Godballe til TV2/FYN.

Imamer er interesserede

Forstanderen siger, at han allerede har talt med en række imamer, der er interesserede i kurset, og som mener, at højskolen bør gå videre med idéen.

Det er dog ikke alle imamer, som kurset retter sig imod. Den kendte, københavnske imam Abu Laban er ganske vist velkommen i Bogense, men det er andre imamer og muslimske opnionsdannere, som kurset sigter mod.
- Der er mange andre imamer, der er mere nuancerede end Abu Laban. Det er dem, vi vil have fat i, siger forstanderen.