Ingen tager ansvar for Alexanders død

Der er gået halvandet år siden Nina og Morten Zimmermann mistede deres søn, men de har svært ved at komme videre efter tabet af Alexander, fordi ingen vil tage et ansvar for den ulykke, der skete.

Sagen kort

3004 Alex 5

Tilbage i august 2012 var Alexander til fodboldstævne i Søndersø og legede på en bom, der var lavet, opsat og efterfølgende efterset af Søndersø Produktionshøjskole.

Men Bommen hoppede ud af sine hængsler, og Alexander døde da han fik bommen ned over sig.

Arbejdstilsynet har har fastslået, at ulykken skete, fordi bommen ikke var konstrueret korrekt, og politiet har efterforsket sagen i to omgange - og lukket den igen, fordi man ikke mener at kunne retsforfølge nogen for ulykken.

Uvisheden nager

Og netop uvisheden om skyldsspørgsmålet er stærkt medvirkende til, at Morten og Nina Zimmermann stadig kæmper stadig med at få en hverdag til at fungere.

- Sorgen og savnet kommer man aldrig nogensinde over. Man lærer at leve med det - man har jo ikke noget andet valg, fortæller Nina Zimmermann, som er stedmor til Alexander til TV 2/Fyn.

Siden de mistede Alexander i august 2012 har livet budt på en lang række rutscheture

- Der er mange ting, der skal tages stilling til. Selvom man har det dårligt kommune-mæssigt, politi-mæssigt, arbejds-mæssigt, børne-mæssigt. Der er masser af ting, der skal håndteres, som man ikke har overskud til, siger Alexanders far, Morten Zimmermann.

Sagen afsluttet

3004 Alex2

Politiet afsluttede formelt sagen i foråret 2013, fordi anklagemyndigheden ikke mente, der var tilstrækkelig bevis for, at nogen kunne retsforfølges for at bommen ikke sad ordentligt i hængslerne, selvom den var blevet serviceret af Søndersø Produktionshøjskole, kort før ulykken.

Men i efteråret gik to tidligere ansatte til politiet. Ifølge afhøringsrapporten som TV 2/Fyn er i besiddelse af, fortæller at de havde fået mundkurv på af forstander Anders Andersen og var blevet bedt om at tilbageholde oplysninger. Vidnerne havde dårlig samvittighed over de løgne der er foregået. Det benægtede forstanderen, og politet afsluttede sagen igen.

- Det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrden. Og netop påstand mod påstand-situationer er jo ofte noget som, ærgerligt nok, fører til at sager ikke kan rejses. Og så bliver de jo altså stoppet, forklarer specialanklager Klaus Holten Kristensen.

Og den uforløsthed gør, at Morten og Nina stadig har det svært.

- Alt det her med, at der ikke er blevet taget ansvar, og man føler, der er løgne, der bliver fortalt, det gør at man bliver bitter og tænker hvad bliver der løget om - hvad er sandheden egentlig?, spørger Morten Zimmermann retorisk.

Sandheden er ikke kommet familien Zimmermann for øre, og de bebrejder primært Søndersø Produktionshøjskole for at fortie den.

- For mig skal der stilles et ansvar, for der er simpelthen nogle brikker, der ikke er faldet på plads, mener Nina Zimmermann.

Ingen kommentarer

3004 Alex3

Vi ville gerne have spurgt forstander Anders Andersen fra Søndersø Produktionshøjskole, hvorfor han på intet tidspunkt har ønsket at tale med familien til den afdøde Alexander, selvom arbejdstilsynet har fastslået, at ansvaret for ulykken skal placeres hos skolen. Men Anders Andersen ønsker ikke at udtale sig til TV 2/Fyn.