Kæmpeoversvømmelse på Nordfyn - forskning i fuldskala

Det hidtil største naturgenopretningsprojekt på Fyn - Gyldensteen Strand ved Bogense - bliver nu fulgt tæt af forskere fra Syddansk Universitet.

Det hidtil største naturgenopretningsprojekt på Fyn - Gyldensteen Strand ved Bogense - bliver nu fulgt tæt af forskere fra Syddansk Universitet.

Det ligner nærmest en kæmpegrusgrav - området her øst for Bogense. Nogle af landes største entreprenørmaskiner har nu i flere måneder knoklet med at flytte tonsvis af ler og muldjord.

- I runde tal bliver der flyttet 300.000 kubikmeter under opgaven, siger Karsten Johansen, formand i TC-Anlæg.

Styret af satelitter via GPS-systemer og computere har de store maskiner opført sirligt snoede diger rundt om det kommede havområde.

Diget her er nærten færdigt og nu skal det såede græs bare begynde at gro.

- Det er for at få skabt en hurtig beskyttelse af digerne.Græsset, når det vokser op, danner jo en græstørv, og det er den vigtigste beskyttelse af digerne mod vind og vejr, siger Niels Riis, direktør i Naturrådgivningen Aps, Odense.

I alt skal der opbygges godt 3 ½ kilometer nye diger, inden de gamle diger kan fjernes så havvandet igen kan oversvømme området.

Bag hele projektet står Aage V Jensens Naturfond. For to år siden købte fonden området af Gyldensteen Gods. Fonden investerer rigtig mange millioner i projektet, men hvad jordhandlen har kostet vil fonden ikke ud med.

- Det taler vi jo helst ikke om, fordi handelsprisen erhemmelig, siger Anders Skov, der er direktør i Aage V. Jensens Fond.

Men udover køb af jorgen bruger fonden omkring 25 millioner på nye diger, p-pladser, informationstavler og veje. Og ved den gamle lade ved Eriksholm skal der opføres et besøgscenter.

Nyt havområde

Området dækker i alt 616 hektar over en fem kilometer strækning. Når havet til november får mulighed for at strømme ind vil det danne en 214 hektar stor kystlagune i den vestlige del af området.

Den anden del af området bliver til en lavvandet ferskvandssø og rørskov på 144 hektar. Og samtidig åbnes området for publikum.

Det er en vigtig del af Naturfondens arbejde at gøre naturen tilgængelig for publikum.

- Det er næsten vores vigtigste mission, fordi vores formål er at passe på naturen og de vilde dyr, men det kan vi ikke gøre, hvis vi ikke har nogle folk med os, siger Anders Skov.

Pilotprojekt for forskere

Det er det første store inddæmmet landbrugsområde i Danmark, det føres tilbage til at blive hav igen, men ikke det sidste.

- Der kommer til at komme mere nedbør, og der kommer måske også til at være højere vandstande her. Det betyder, at man bliver nødt til at tænke, hvordan alle de digestrækninger vi har i Danmark skal indrettes i fremtiden. Og en af mulighederne kunne være at trække sig lidt tilbage i landet, siger Anders Skov.

Men der er en lang række ukendte faktorer ved at oversvømme et så stort landbrugsområde. Derfor vil forskere ved Syddansk Universitet følge projektet tæt de næste otte år.

- Vi vil bruge det som et pilotforløb til at prøve at forstå, hvad der sker hvis vandstandene pludselig stiger og der kommer vand på gammel landbrugsjord, siger Marianne Holmer, professor og institutleder på biologisk institut på Syddansk Universitet.

Både det unikke og størrelsen i projektet er en udfordring for forskerne.

- Vi synes jo, det er utrolig spændende. det er jo et kæmpe stort projekt. Vi er vant til at stå i vores akvarierum og lave bittesmå forsøg. Her får vi noget i fuldskala, siger Marianne Holmer.

For naturfonden, der også ejer Æbelø og en lang række andre naturområder rundt i landet, har det at lave et havområder være en helt ny udfordring.

- Det vi laver er et nyt fiskeriterritorium, og så gælder der pludselig nogle andre spilleregler end det vi er vant til under naturbeskyttelsesloven, så det har været udfordrende men jo også spændende, siger Anders Skov.

Og for entreprenørfirmaet er det også sjovt at være med til at lave nyt hav.

- Det bliver sjov at se effekten af at fjerne en stump dige, og så lige pludselig oversvømme så stort et landareal, siger Karsten Johansen.

Når Dronningen den 5. juni besøger Bogense, vil hun besøge det store naturprojekt. TV Fyn sender direkte fra en del af besøget i Bogense - følg med på TV Fyn fra klokken 16.00 til 16.30.