Kog vandet før brug

Kog vandet, før du børster dine tænder. Sådan lyder den klare melding til beboerne i Skamby og omegn. Skamby Vandværk har konstateret E-colibakterier i drikkevandet.

Efter samråd med Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt har Søndersø Kommune oplyst, at forbrugerne skal koge vandet, inden de benytter det til drikke- og husholdningsbrug.

Når drikkevandskvaliteten igen er i orden, giver vandværket besked til forbrugerne via pressen om, at kogepåbudet er ophævet.

Retningslinier til forbrugerne