I det fynske folks tjeneste

Kommune bekymret over udvikling i lokalt vandværk

Nordfyns Kommune deler forbrugernes bekymring over de seneste ugers udvikling hos Nordfyns Vandværk.

Nordfyns Kommune deler bekymring over Nordfyns Vandværk. Foto: Ken Petersen

I Nordfyn er bestyrelsen i det lokale vandværk under kritik fra bekymrede borgere i området. Tidligere har borgerne udvist utilfredshed over, hvordan bestyrelsen forsøger at rense vandværkets nuværende kildefelt i stedet for at bore efter rent vand andre steder.

Nu udtrykker også Nordfyns Kommune bekymring. Årsagen er den udvikling, som formand for Nordfyns Vandværk giver udtryk for i en artikel fra Fyens Stiftstidende 12. september. Det skriver de i en pressemeddelelse:

Læs også Vandværk plaget af pesticider: Borgerne savner svar

- Det er kommunens vurdering - også set i lyset af de orienteringer, som Nordfyns Vandværk de seneste uger har sendt til forbrugerne - at vandværket til stadighed fokuserer ensidigt på forsøg med et forurenet kildefelt fremfor den langsigtede løsning, skriver kommunen.

Ifølge Nordfyns Kommune efterlader formandens udtalelser i Fyens Stiftstidende et indtryk af, at der ikke længere bliver arbejdet efter eget initiativ for at imødekomme vandværkets dispensation og den politisk vedtagede handleplan.

Vandværk overskrider grænseværdier

I 2017 konstaterede prøver, at vandet fra Nordfyns Vandværk overskrider gænseværdierne for en række pesticidrester, blandt andet nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon.

Nordfyns Kommune påbød vandværket at løse problemet. 

Læs også Formand: Derfor har vi ikke testet boringer ved Pugholm endnu

Vandværkets bestyrelse etablerede derfor to prøveboringer og i efteråret 2019 var bestyrelsen nået så langt, at man kunne tage prøver af vandet fra de nye boringer.

Men i oktober blev bestyrelsen afsat. Det skete ved den årlige generalforsamling. Og den nye bestyrelse stoppede al aktivitet ved de to boringer.

I stedet fik vandværkets nye bestyrelse tilladelse fra Nordfyns Kommune til at undersøge, hvordan man kan rense Nordfyns Vandværks nuværende kildefelt. 

Læs også Pesticider i vandet: Vandværk har igen søgt om tilladelse til kulfilter

Uforstående over aflyst generalforsamling

Kommunen udtrykker desuden også uforståelse over, at vandværkets bestyrelse har valgt at udskyde dets generalforsamling på ubestemt tid på grund af corona.

- Aflysningen sker, selv om Danske Vandværker netop anbefaler, at generalforsamlinger så vidt muligt afholdes, skriver kommunen i pressemeddelelsen og henviser til Danske Vandværkers begrundelse for anbefalingen:

- Generalforsamlingen er vandværkets øverste myndighed. Der bør derfor altid være tungtvejende og uopsættelige grunde til at sætte forbrugerdemokratiet på pause.