Kommune underkendt: Kamp om gylletank får en runde mere

Naboer har fået medhold i sag om gylletank på Nordfyn. Nu skal sagen genbehandles, og det vil blive snart, siger chef i Nordfyns Kommune.

Sidst i november 2018 kunne vi fortælle historien om, at en gylletank på Nordfyn var forkert placeret, men at kommunen havde lovliggjort gylletanken.

Nu er lovliggørelsen blevet omgjort. 

Det er Planklagenævnet som, efter klager fra gylletankens naboer i Gerskov og Hessum, har sendt sagen retur til Nordfyns Kommune.

Det betyder, at kommunens lovliggørelse af gylletanken ikke længere gælder, skriver Planklagenævnet i sin afgørelse.

Allerede i 2018, sagde en af gylletankens naboer, Henrik Hansen i Gerskov, at han kun kunne tolke sagsbehandlingen som en "ligegyldighed over for lovgivningen, som den nu er".

Og noget tyder, at Planklagenævnet er delvis enige med Henrik Hansen.

- Jeg ser det som en erkendelse af at kommunen ikke har været grundige nok i sin sagsbehandling fra start af, siger Henrik Hansen.

Nordfyns Kommune havde flere gange bedt bygherren Sognefogedgården ApS på Hofmansgavevej 27 om en ny ansøgning. Men den kom aldrig. Til gengæld blev gylletanken lovliggjort.

Sagen handler ikke kun om placering af en gylletank uden forudgående nabohøring, men også om blandt andet placering af tanken i kystnær zone og for tæt på vandløb.

Tanken er samtidig bygget godt tre meter for tæt på skel. Dertil kommer, at der er tvivl om, at vejnettet overhovedet kan holde til de tunge transporter og om tanken ligger korrekt i forhold til det område, hvor gyllen skal spredes.

Desuden stilles der i klagen til Planklagenævnet spørgsmålstegn ved om "den ansøgte gyllebeholder er erhvervsmæssigt nødvendig, samt om der er en alternativ placering".

- Vi har en ansøger der venter

Gyllebeholderen er placeret 3-400 meter fra Sognefogedgården og har nu i halvandet år stået ubrugt hen.

Om den overhovedet kommer i brug, som den er bygget, er endnu usikkert, siger plan- og kulturchef i Nordfyns Kommune, Åse Nielsen, til TV 2/Fyn i en kommentar tirsdag formiddag.

- Vi genbehandler sagen, siger Åse Nielsen og forklarer, at der nogle ting som Planklagenævnet mener ikke er belyst. 

- Blandt andet om gyllebeholderen er nødvendig for den pågældende ejendom.

Da sagen kørte i 2018 bad kommunen som skrevet flere gange Sognefogedgården ApS om en ny ansøgning. Den kom aldrig.

- Det mente Sognefogedgården ikke at der var behov for. Kommunen kan sagtens selv give en tilladelse. Det gjorde vi - ellers var sagen låst, siger Åse Nielsen og tilføjer:

- Den del er accepteret af Planklagenævnet.

Sagen er netop landet på plan- og kulturchefens bord og skal læses grundigt igennem inden, der endeligt kan gives grønt eller rødt lys for gylle i tanken.

- Vi prioriterer en hurtig behandling af sagen. Vi har en ansøger der venter, siger Åse Nielsen.

LÆS MERE OM SAGEN: