Kræftforening vil bevare Dallund Slot

LyLe - Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi - vil gøre en indsats for at bevare kræft-rehabiliteringscenter Dallund Slot ved Søndersø.

LyLe vil arbejde på i samarbejde med andre kræftforeninger at skaffe penge til at overtage centret.

Hidtil har Region Syddanmark kørt centret, men har besluttet at lukke det og overføre det til OUH.

Det sker på grund af en politisk beslutning om, at al rehabilitering fremover skal foregå i kommunerne.

Lyle mener, at det vil medføre både store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger, hvis rehabiliteringscenter Dallund Slot lukker.

Derfor vil foreningen søge at finde midler til at overtage Dallund Slot og videreføre det som selvejende institution med selvstændig bestyrelse og ledelse.

For at nå dertil vil LyLe:

  • Samarbejde med andre kræftforeninger
  • Gennemføre en landsindsamling
  • Søge støtte fra legater og fonde
  • Søge offentlige tilskud
  • Udarbejde fælles nationale tilbud om rehabilitering
  • Formidle viden om behov for rehabilitering
  • Landsdækkende mediekampagne
  • Sponsorer i erhvervslivet - ikke mindst medicinalindustrien.

Villy O. Christensen erkender dog, at tiden er knap, for centret står til lukning med udgangen af juni 2015.