I det fynske folks tjeneste

Lindø fik stort underskud i 2008

Det gik lidt bedre, men ikke godt nok. A.P. Møller-Mærsks Odense Staalskibsværft A/S Gruppen forlod 2008 med et underskud på 562,3 millioner kroner før skat.

Der var tale om en lille forbedring i forhold til året før, hvor underskuddet var på 827 millioner kroner. Det fremgår af årsregnskabet for 2008.

Resultatet er skabt på baggrund af en omsætning på 5,2 milliarder kroner mod 6,6 milliarder kroner året før.  Ledelsen pointerer, at resultatet er negativt påvirket af højere produktionsomkostninger samt reservationer til at imødegå tabsgivende kontrakter.

2009 bliver ikke bedre. Også her ventes at underskud, uden at ledelsen sætter konkrete tal på hvor stort det bliver.