Må aflive 26.000 svin: Fynsk landmand kæmper mod frygtet svinesygdom

Den stærkt smitsomme svinepest har endnu ikke ramt Fyn. Men en række af de fynske landmænd, der har flyttet produktion til udlandet, bliver nu ramt.

Landmand Lars Drescher fra Bogense kæmper lige nu med et udbrud af svinepest.

- Den ene af vores so-besætninger er desværre blevet inficeret med afrikansk svinepest. Det opdagede vi lige efter nytår, hvor vores driftsleder slog alarm, siger Lars Drescher.

Den nordfynske landmand producerer sammen med en række andre landmænd og investorer 550.000 slagtesvin om året i Rumænien, men bedriften er nu blevet ramt af den frygtede sygdom, der i øjeblikket breder sig i Europa.

Alle dyr skal destrueres

Det betyder, at alle dyr skal aflives og destrueres. Det drejer sig om 6.000 søer og 20.000 smågrise.

Efterfølgende skal svinestaldene rengøres, der skal oprettes en karantænezone på ti kilometer, og i 45 dage må der ikke transporteres grise ud og ind.

- Som landmand bliver man trist over at opleve sådan et udbrud. Vi producerer grise for at bidrage til sunde fødevarer, men når man står over for et sygdomsudbrud og ikke har mulighed for at hjælpe de syge dyr, så føler man magtesløshed. Man bliver ked af det, siger Lars Drescher til TV 2/Fyn.

Risiko for smitte til Danmark

Den danskejede svinefarm ligger ved byen Olsuin i det sydøstlige Rumænien. Den skulle på alle tænkelige måder være sikret mod svinepest. Alligevel har smitten spredt sig ind i staldene.

- Det er en drøj proces, lyder det fra Lars Drescher.

quote Som landmand bliver man trist over at opleve sådan et udbrud.

Lars Drescher

De fynske svineproducenter nyder lige nu godt af, at spredningen af svinepest i Asien har sendt kødpriserne op i de højeste niveauer i årtier. Den seneste måned har svinepesten imidlertid spredt sig til det vestlige Polen og er nu helt tæt på grænsen til Tyskland.

Risikerer du ikke selv at bære smitte til Danmark, når du rejser frem og tilbage fra Rumænien?

- Jeg er tæt på situationen og kender derfor sikkerhedsprocedurerne, men det er klart, at det er en risiko, som man skal være meget opmærksom på, når man færdes i områder med svinepest, siger Lars Drescher.

I brancheforeningen Landbrug og Fødevarer er man i øjeblikket meget opmærksom på risikoen for, at der bæres smitte fra de dansk-ejede svinebesætninger i udlandet til Danmark. Det kan ske med landmændene selv eller andre.

Pas på håndværkere og chauffører

- Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe svinebønderne med at tage alle mulige forholdsregler for at undgå udbredelse til Danmark. Det handler ikke kun om gårdejerne, men også medarbejderne på gårdene. Og det handler også om håndværkere eller lastbilchauffører, der kommer på gårdene i Østeuropa, siger Jens Munk Ebbesen, områdedirektør i Landbrug og Fødevarer.

- Hvis chaufførerne kommer fra en gård med svinepest og senere smider affald i naturen, så kan smitten brede sig. Det har vi set i Belgien og Tjekkiet, siger Jens Munk Ebbesen.

Ifølge den fynske landmand Lars Drescher er det for tidligt at sige noget om, hvor stort et økonomisk tab, som udbruddet af svinepest vil medføre for ham og det driftsselskab, han står i spidsen for. Staten erstatter besætningsværdien, og landmændenes selskab har en forsikring mod driftstab, men det vil ikke kunne dække hele tabet.

- Man tegner ikke en forsikring, der dækker en indtjening i et marked med rekordhøje svinepriser, så vi får et tab, siger han.

SVINEPEST I EUROPA

 

Lars Drescher producerer sammen med en række andre landmænd 550.000 slagtesvin i Rumænien, men er nu blevet ramt af sygdommen svinepest, som breder sig i Europa. Video: Alex Syrik