Mangler 27 millioner: - Man kan se sine kolleger kæmpe for at holde hoved oven vande

Den nyeste budgetaftale for Nordfyns Kommune vækker voldsom bekymring hos blandt andet kommunens seniorråd og flere skolebestyrelser.

Nu bliver det værre at være socialrådgiver, skoleleder, forælder, pårørende til en demensramt, barn, ung og ældre på Nordfyn.

Flere borgere har givet udtryk for deres bekymringer over kommunens nye budget.

Det er især på børne- og ungeområdet og social- og sundhedsområdet, at budgettet vækker stor bekymring, viser en række høringssvar.

- Det er som at stå på en synkende skude. Man kan se sine kollegaer skvulpe rundt og kæmpe for at holde hoved oven vande, men man tør ikke række ud og hjælpe, da man er bange for selv at miste fodfæstet, skriver socialrådgiverne i Børneteams og Modtagelsen.

- Skolen oplever, at flere medarbejdere og ledere er i risiko for at opleve ”mental stress”. Altså ikke stress af at arbejde for meget, men stress af at vide, at man burde løse sin opgave korrekt, men ikke kan på grund af manglende kommunale strukturer og ressourcer, skriver medbestemmelsesudvalget fra Havrehedsskolen.

Og kritikken af budgettet for 2023-2026 fortsætter hos den ældre befolkning af kommunen. 

- Det håb, som Seniorrådet har haft om, at der kunne ske en forbedring af forholdene for ældre i Nordfyns Kommune, er med Budget 2023 blevet til en frygt for, at de serviceydelser, som kommunens ældre borgere har behov for og krav på, ikke kan tilgodeses, skriver Seniorrådet.

Milliondyrt hul i budgettet

De mange bekymrede svar kommer efter et budgetforslag, hvor der skulle spares rigtig mange penge.

Helt præcist manglede der 27 millioner kroner, og det har ifølge borgmester Morten Andersen (V) været den største prioritet at få lukket det milliondyre hul i budgettet.

- Jeg forstår godt bekymringen, men det ændrer ikke ved, at vi står med den problemstilling, at vi skal have balance i budgettet, siger Morten Andersen

Budgetforslaget blev sendt til høring i august, og 16. september blev budgetaftalen vedtaget. Selvom mange af de kritiserede punkter i budgettet er uændrede, forsikrer Morten Andersen, at alle partier har læst høringssvarene.

- Vi har læst alle høringssvarene, og de giver da et godt indblik i, hvordan man oplever hverdagen ude i kommunen, men fordi der er nogen, der er bekymrede, betyder det ikke, at vi bare kan foretage den ændring, de foreslår, siger borgmesteren.

Uenigt byråd

Men kunne I ikke have sparet på andre områder?

- Jo, men det tror jeg ikke havde ændret så meget. De tider, hvor man kan finde millioner og spare, uden at nogen oplever forandringer, er forbi.

- Vi er ikke kun valgt til at dele julegaver ud, vi skal også lave prioriteringer. Jeg kan godt stå på mål for budgettet, og det er der også et flertal, der kan, siger Morten Andersen.

Det er første gang i flere år, at Nordfyns Kommunes budget ikke er vedtaget af et samlet byråd. Aftalen er indgået mellem Venstre, SF, Konservative og Dansk Folkeparti. Dermed står Socialdemokratiet, Radikale og Danmarksdemokraterne uden for budgetaftalen.

Det er ikke kun i Nordfyn, der er diskussion om budgettet. I Odense er politikerne uenige om, hvor mange elever, der skal være i en skoleklasse.