Mindre kristendom på Nordfyn

En folkeskole på Fyn møder stærk kritik, fordi den har planer om at skære på undervisningen i kristendomskundskab for at give plads til flere timer i engelsk.

Dermed lever Klinteskolen ved Bogense ikke op til folkeskolelovens anbefalinger om, hvor meget undervisning i kristendomskundskab eleverne skal have. Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Det er en fuldstændig håbløs idé. Jeg vil på det kraftigste advare mod at sløjfe timerne i de små klasser, siger John Rydahl, formand for Religionslærerforeningen.

- Det er et kulturbærende fag, hvor man arbejder med hele grundlaget for dansk kultur, og det er det eneste fag, der beskriver de store spørgsmål i tilværelsen. I forvejen er kristendomskundskab det fag, der har færrest timer, siger John Rydahl.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, er også kritisk.

- Jeg vil klart mene, at det timetal for kristendomsundervisning, der er
fastsat i folkeskoleloven, skal overholdes, siger han.

Provsten i Bogense Provsti, Dinna Jørgensen, ønsker ikke at kritisere
Klinteskolens beslutning, men synes, den er beklagelig:

- Det vil betyde et videnstab for børnene. I vores kultur er der meget,
man ikke forstår, hvis man ikke kender de kristne grundfortællinger, siger hun.

Erstattes med engelsk

I bilagene til folkeskoleloven anbefales det, at der undervises to timer om ugen i 1. og 6. klasse og én time på de andre klassetrin undtagen klassetrinnet med konfirmationsforberedelse.

På Klinteskolen ligger de to undervisningstimer ikke i 1. klasse, men i 2. klasse, og de to timer skal skæres ned til én time for at give plads til, at de helt små børn fra børnehaveklasse til 2. klasse får engelsk på skoleskemaet.

Skolen har allerede fået grønt lys fra et enigt familieudvalg i Nordfyns Kommune, og skoleinspektør Lars K. Mortensen regner med at kunne ændre på undervisningen allerede fra næste skoleår, i forventning om at det også godkendes i Undervisningsministeriet.

Regeringen har nemlig indført "udfordringsretten", som betyder, at offentlige institutioner på forsøgsbasis kan fritages for gældende
statslige regler.