Mor taber mobbesag mod kommune - men: - Vi går ikke derfra som tabere

Onsdag er der faldet dom i en medieomtalt mobbe-sag mellem en forældre til en tidligere elev på Kystskolen og Nordfyns Kommune.

Hun tabte retssagen til kommunen - men Sandie Johnson er alligevel glad.

Nordfyns Kommune har handlet korrekt i en sag om uenighed mellem en forælder til en tidligere elev på Kystskolen afdeling Krogsbølle, en lærer på skolen og kommunen.

Det slår Østre Landsret fast onsdag.

Til gengæld giver Landsretten forælderen Sandie Johnson medhold i, at den omtalte lærer ikke har handlet ordentligt over for hendes barn. 

Sandie Johnson er derfor glad for dommen, selvom hun har tabt sagen mod Nordfyns Kommune.

- Det er en personlig sejr for min datter. Hun har siddet og sagt, at der er noget galt, men der er ikke nogen, der har troet på hende. Nu står det sort på hvidt, at der var noget galt, siger Sandie Johnson.

Grov forskelsbehandling og mobning

Sagen opstod, da forholdet mellem to forældregrupper, en lærer og kommunen gik helt skævt i efteråret 2019.

Ifølge to forældrepar blev deres børn udsat for grov forskelsbehandling og regulær mobning fra lærerens side. En udlægning, som hverken skolens lærere eller et flertal af klassens øvrige forældre kunne genkende.

Konflikten endte ved byretten, da Sandie Johnson valgte at lægge sag an mod Nordfyns Kommune.

Her fastslog byretten, at Nordfyns Kommune havde handlet korrekt i sagen. Den dom har Østre Landsret nu stadfæstet, og Nordfyns Kommune skal derfor ikke betale erstatning til Sandie Johnsons datter.

- Selvfølgelig havde jeg håbet på det. De har jo også en form for ansvar, vi har jo råbt om hjælp, siger Sandie Johnson.

Selv om hun reelt tabte sagen i retten, hæfter hun sig ved kritikken af den omtalte skolelærer, som ifølge hende er årsagen til hele sagen. 

- Jeg vil stadig holde fast i, at vi ikke går ud derfra som taber i sagen, siger Sandie Johnson.

Selvom Nordfyns Kommune er frifundet i den tre år lange sag, så fik konflikten konsekvenser for skolelederen, der måtte fratræde sin stilling.