Natur-projekt skaber ny fjord på Nordfyn

Fyn bliver lidt mindre - men et lille øhav rigere. Et område ved den nordfynske kyst, der blev inddæmmet for 150 år siden, skal nu oversvømmes igen. Resulatet er en stribe nye små-øer.

Langs kysten af Nordfyn var der tidligere et øhav, som strakte sig fra Bogense og mod øst til Jersore og mod nord til Æbelø.

I 1871 blev en del af området inddæmmet med diger. Herved blev næsten 1000 hektar land indvundet fra havet. Samtidig forsvandt øerne Store og Lille Stegø, Lindholm og Langø.

Fond forhandler med Gyldensteen Gods

Størstedelen af det inddæmmede land tilhørte Gyldensteen Gods, som gav navn til den centrale del af området Gyldensteens Inddæmmede Strand.

Aage V. Jensen Naturfond har forhandlet med Gyldensteen Gods om at overtage et 616 hektar stort område bestående af Gyldensteens Ind-dæmmede Strand, Reservatet i Ore Inddæmmede Strand samt de tidligere øer Lindholm og Langø.

Efter planen overtager Aage V. Jensen Naturfond området efter høsten i 2011.

Gyldensteen inddæmmede strand i dag

 
 

Gyldensteen inddæmmede strand fra efteråret 2011

 
 

I den vestlige halvdel af Gyldensteens Inddæmning skabes en ca. 215 hektar stor lavvandet fjord.

Når pumpen bliver slukket, vil der opstå en fersk sø øst for det nye dige til Langø. Søens vandspejl vil ligge tæt ved havniveau, og den vil blive op til godt 1 m dyb med store lav-vandede områder, hvor der vil komme rørskov.

Illustartion: COWI

Interaktivt kort: Ny fjord på Nordfyn

Vis Fjord skal genskabes på et større kort

Fakta