Naturprojekt ved Gyldensteen Strand ændres

Kulturstyrelsen har besluttet at trække deres indsigelse mod et naturgenopretningsprojekt på Nordfyn tilbage. Aage V. Jensen Naturfond, som står bag projektet, er gået med til et kompromis.

Kulturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond er kommet overens med, at fonden gennemfører naturgenopretningen ved Gyldensteen Strand nær Bogense med større hensyn til de kulturhistoriske værdier end i det oprindelige projekt.

Derfor har Kulturstyrelsen trukket sin indsigelse mod projektet tilbage

Kulturstyrelsen gjorde i januar - gennem Naturstyrelsen - indsigelse mod Nordfyns Kommunes kommuneplantillæg, som skulle give grønt lys for at gennemføre naturgenopretningen ved Gyldensteen Strand.

Styrelsen mente ikke, projektet tog nok hensyn til områdets kulturhistoriske værdier i området.

Efter et forhandlingsmøde 15. februar har Aage V. Jensen Naturfond lavet et ændringsforslag, som Kultur- og Naturstyrelsen kan leve med.

Det er nu op til Nordfyns Kommune at lave et nyt tillæg til kommuneplanen, som tager udgangspunkt i ændringsforslaget.

Projektet har også medført protester fra beboerne omkring området.

De frygter, at deres ejendomme og huse bliver ramt af oversvømmelser, fordi projektet indebærer genoprettelse af inddæmmede områder.