Nordfyns Bank ude med største overskud nogensinde

Nordfyns Bank kom ud af sit bedste år nogensinde med et overskud før skat på 45,1 millioner kroner.

Nordfyns Bank klarede sig godt sidste år. Banken er netop udkommet med sit regnskab, som lyder på et overskud på 45,1 millioner kroner.

Dermed er bankens overskud øget med otte millioner kroner i forhold til 2015.

Efter skat havde Nordfyns Bank et overskud på 35,6 millioner kroner.

- Nordfyns Bank har i 2016 oplevet en tilfredsstillende vækst, der dels kommer til udtryk ved stigende udlån og dels ved øgede indtægter fra øvrige forretninger med både nuværende og nye kunder, skriver banken i en pressemeddelelse.

Nordfyns Banks udlån steg nemlig med 12 procent sidste år.

Resultatet betyder, at bankens auktionærer også i år kan se frem til at få udbetalt et udbytte på 15 procent.

Bankens egenkapital steg også sidste år. Fra 312 millioner kroner i 2015 til 341 millioner i 2016.

Indlån steg med 153 millioner

Bankens udlån steg sidste år med 176 millioner kroner. Og bankens indlån steg med 153 millioner kroner.

Indlån koster penge i disse tider:

- Rentesituationen og Natonalbankens negative rente for de danske bankers indeståender, har i nogen grad haft en negativ indflydelse på udviklingen i rentemarginalen, skriver bankens ledelse i årets regnskab.