Ny golfbane skal vandes fra Langesø

Den planlagte golfbane på Langesø Gods ved Søndersø vil hente vand fra Langesø til at vande banen med. Både Søndersø Kommune og Fyns Amt er stemt for at give tilladelse.

-

Den planlagte golfbane på Langesø Gods ved Søndersø vil hente vand fra Langesø til at vande banen med. Både Søndersø Kommune og Fyns Amt er stemt for at give tilladelse.

Langesøfonden, som står bag planerne om golfbanen, har søgt om tilladelse til at hente 10.000 kubikmeter vand om året fra Langesø. Vandet skal ledes til et reservoir i nærheden, hvorfra det kan bruges til vanding på den kommende golfbane.

Søndersø Kommune har allerede sagt ja. Fyns Amts trafik- og miljøudvalg skal drøfte sagen torsdag d. 18. august.

Eftersom miljøforvaltningen ikke mener, det får de store miljømæssige konsekvenser, så længe indvindingen af vand sker om vinteren, kan der også ventes tilladelse fra amtet.