Nyt sundhedshus i Bogense

Det tidligere plejehjem Solgaarden i Bogense vil til næste år blive rammen om byens nye sundhedshus.

Bogenses borgere får et nyt sundhedshus. Det er en realitet, efter at regionsrådet på sit møde den 24. september godkendte Region Syddanmarks og Nordfyns Kommunes planer for det nye hus.

Skal styrke det nære sundhedsvæsen

Formålet med det nye sundhedshus er i høj grad at styrke det nære sundhedsvæsen i Nordfyns Kommune. Sundhedshuset skal give borgerne en lettere og mere overskuelig adgang til deres sundhedstilbud. Her samles nemlig både regionale og kommunale sundhedstilbud i et fælles samarbejde.

I regionen er politikerne bag regionsrådets beslutning om at etablere sundhedshuset i Bogense også meget tilfredse:

- For os politikere er det vigtigste at sætte borgerne og patienterne i centrum. Derfor er målet med det nye sundhedshus i Bogense da også at give borgerne i området en klar oplevelse af tryghed og nærhed. Med sundhedshuset skaber vi et sundhedsfagligt fællesskab med tidssvarende udstyr og en stærkere sammenhæng til det regionale sygehusvæsen, siger Thyge Nielsen (V), der er formand for regionsrådets Akut- og Ø-udvalg.

Bliver teknologisk eksperimentarium

Det er tanken, at huset også skal anvendes som et eksperimentarium, hvor både patienter og personale afprøver og anvender telemedicinsk udstyr og velfærdsteknologi som f.eks. videokonferencer med læger og afdelinger på regionens sygehuse.

- Sundhedshuset etableres selvfølgelig først og fremmest for borgernes skyld. De tidssvarende rammer og faglige fællesskaber, som huset skaber, er en klar forudsætning for også fremover at kunne tiltrække læger og andet sundhedspersonale, siger formanden for regionens Sundhedssamordningsudvalg, Bo Libergren (V).

Sundhedsfagligt kollektiv

Det nye sundhedshus i Bogense vil med sine 1.500 kvadratmeter samle både de kommunale og de regionale sundhedstilbud under samme tag. Huset vil blive oprettet i det tidligere plejehjem Solgaarden. Etableringen af sundhedshuset vil koste ca. 11 mio. kr.

Det bliver en lang række af sundhedsfaglige aktører, der flytter ind i det nye sundhedshus. Fra regional side flytter tre af de fire læger, der er plads til, ind fra starten. Derudover flytter jordemoderkonsultation også ind i huset.

Fra kommunal side flytter hjemme- og sundhedsplejen, fysioterapi og genoptræning ind i huset. Der bliver også plads til en privat praktiserende psykolog.

- Generelt forventer vi, at der især bliver skabt gode rammer for børnefamilier, idet vi både kan tilbyde dem jordemoderkonsultation, sundhedsplejerske og praktiserende læger. Det vil give et rigtig godt sammenhængende forløb for gravide, hvor de involverede fagpersoner altid er inden for rækkevidde. De nye lokaler giver desuden plads til både fødselsforberedelse og forældrekurser, siger Bo Libergren.

- Det er planen, at sundhedshuset skal stå klar i 2013, og jeg er sikker på, at de nye faciliteter vil være med til at fremtidssikre sundhedstilbuddet for alle borgere i Bogense og på Nordfyn, siger Thyge Nielsen.