I det fynske folks tjeneste

Pesticider i vandet: Vandværk har igen søgt om tilladelse til kulfilter

Nordfyns Vandværk har søgt Nordfyns Kommune om midlertidig tilladelse til rensning af vandet med kulfilter. Vandværket har fået nej en gang.

Steen Madsen er formand for Nordfyns Vandværk. Han fortælller, at vandværket nu har søgt Nordfyns Kommune om midlertidig tilladelse til at opsætte kulfilteranlæg.Foto: Alex Syrik

Vandforbrugerne hos Nordfyns Vandværk er kritiske over for bestyrelsen.

Vi har fået en ny mulighed for at leje et kulfilteranlæg, og det vil vi selvfølgelig meget gerne. Det giver os mulighed for virkelig at vise, at vi lytter til de borgere, der er bekymrede for drikkevandets kvalitet

Steen Madsen, formand, Nordfyns Vandværk

I stedet for at fortsætte den forrige bestyrelses arbejde med at etablere nye boringer for at komme pesticiderne i drikkevandet til livs, har bestyrelsen valgt at forsøge at rense vandværkets nuværende kildefelt. 

For at komme de kritiske vandforbrugere i møde har bestyrelsen nu valgt at ansøge Nordfyns Kommune om tilladelse til at sætte et midlertidigt kulfilter på vandværket.

Det fortæller vandværkets bestyrelsesformand til TV 2/Fyn.

- Vi har fået en ny mulighed for at leje et kulfilteranlæg, og det vil vi selvfølgelig meget gerne. Det giver os mulighed for virkelig at vise, at vi lytter til de borgere, der er bekymrede for drikkevandets kvalitet, siger Steen Madsen.

Vandværksformanden vurderer, at det vil koste cirka 300 kroner om året per vandforbruger. Det er dog langtfra sikkert, at vandværket får lov at sætte et kulfilter på. 

- Vi sendte vores ansøgning i mandags. Kulfilterrensning er jo videregående vandbehandling, så det er noget, som skal behandles politisk. Med den bevågenhed, der er på situationen herude, håber vi, de hurtigt stimler sammen og træffer en beslutning, siger Steen Madsen.

Har søgt før

Det er ikke første gang, Nordfyns Vandværk søger om tilladelse til kulfilterensning. Det skete senest i januar, da Teknik- og Miljøudvalget tog stilling til vandværkets handlingsplan.

Der blev fundet pesticidrester over grænseværdierne i vandet fra Nordfyns Vandværk helt tilbage i 2017. Vandværket har fået dispensation af kommunen to gange.

Nu har vandværket indtil 1. juli 2022 til at sikre rent vand til vandværkets godt 1000 husstande.  

I handlingsplanen, som politikerne altså tog stilling til i januar, bad vandværket om tilladelse til kulfilterrensning. Men politikerne vendte tommelfingeren ned. Det gjorde de med henvisning til vandforsyningsloven.

Til gengæld godkendte politikerne vandværkets to andre planer.

Den ene plan er, at vandværket i samarbejde med andre vandværker i området undersøger muligheden for at etablere en eller flere nye boringer.

Desuden fik vandværket tilladelse til at forsøge sig med biologisk rensning af vandet. Det arbejde pågår i samarbejde med blandt andre spildevandsvirksomheden Killian Water og Teknologisk Institut.