Pindsvinehuler og insekthoteller: Flere fynske kirker vil være bæredygtige

Selvom de fynske kirker ejer meget jord, er der få af dem, der dyrker jorden bæredygtigt. Flere steder på Fyn vil man nu være mere grøn.

På kirkegårdene i Østrup, Skeby og Gerskov gror græsset vildt, og det er ikke, fordi graveren holder forlænget sommerferie. 

Det er derimod ganske overlagt. Udover det vildtgroende græs er der også plads til vilde blomster og fuglekasser.

Kirkegårdene er såkaldt grønne kirker, hvilket betyder, at jorden forvaltes bæredygtigt. 

- Det betyder også, at vi har fået et nyt varmeanlæg, så vi kan spare på varmen, og det betyder, vi er blevet mere bevidste om, hvordan vi bruger kirkens jord på kirkegården, siger Keld B. Hansen, der er provst i Bogense provsti. 

Der er blandt andet installeret et insekthotel på en af kirkegårdene i Nyborg. Det kan også huse en familie af pindsvin, da der er bygget særlige huler i siderne ved hotellet.
Der er blandt andet installeret et insekthotel på en af kirkegårdene i Nyborg. Det kan også huse en familie af pindsvin, da der er bygget særlige huler i siderne ved hotellet.
Foto: Alex Syrik

Skov og åbent land

I provstiet har man 11 hektar jord, og for nuværende er det drevet som konventionelt landbrug. Det ændrer sig dog i 2023.

- Vi har helt faste planer om, at fra 1. januar 2023 lægger vi det om. Det bliver skov og åbent land, siger provsten.

Der er også plads til bier på kirkegården.
Der er også plads til bier på kirkegården.
Foto: Alex Syrik


Kirkerne er såkaldt grønne kirker. Det betyder, at de er med i gruppen Grøn Kirke, som har til formål inspirere kirkerne til at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, verden står over for.

Det er et fåtal af kirker på Fyn, der har valgt at tilslutte sig gruppen Grøn Kirke, som rådgiver om bæredygtig kirkedrift. I alt 18 ud af 251 fynske kirker er med i Grøn Kirke. 

- Det kan tage noget tid, inden idéerne breder sig, men jeg tror, at det man kommer til at se er, at rådgivningsindsatsen i forhold til menighedsrådene kommer til at blive styrket, siger Keld B. Hansen.

Kirker tilmeldt Grøn Kirke

Fuglekasser og pindsvinehuler

I Nyborg er man på kirkegårdene i gang med at foretage ændringer, der skal bringe dem i lidt bedre pagt med naturen. 

Det betyder blandt andet, at man har bygget insekthoteller, pindsvinehuler, bistader, og omkring 20 fuglekasser - blandt andet til ugler.

Kirkerne i Nyborg er ikke med i Grøn Kirke. Alligevel mener Henrik Skov, der er gartnerformand for kirkegårdene, at man er på vej i en grøn retning. For eksempel er man gået over til at bruge flere elektriske maskiner i arbejdet frem for motordrevne. 

- Selvfølgelig bruger de strøm, og det er der et minus ved, men det er ikke som i gamle dage, hvor alt var diesel og benzin

 Den danske folkekirke ejer 8.322 hektar jord. 11,4 procent er drevet økologisk

Flere fynske kirker gør en indsats for at forbedre klimaet