Politikere stikker hånden i hvepseredden: Forslag om skolelukninger skal løfte kvaliteten

Tolærerordning kan være en af de gevinster, der kan komme ud af at gennemføre lukninger af skoler i Nordfyns Kommune.

- Vi stikker hånden i hvepseredden. 

Sådan lyder det fra en fattet næstformand i børne- og ungeudvalget i Nordfyns Kommune, Anne-Lise Sievers (SF), om forslaget, der åbner op for lukning af tre skoler i kommunen.

- Altså vi har selv sagt, at vi vil kigge på det her, lyder det fra næstformanden.

Og det har forvaltningen i kommunen altså gjort.

Mere kvalitet for færre penge

Forslaget fra forvaltningen, der kom frem tirsdag, vil spare i alt 16 millioner kroner ved at lukke Kongslundskolen i distrikt Bogense, Kystskolen i afdeling Løkkemark og Hårslevskolen i distrikt Særslev-Hårslev og derudover reducere antallet af skoledistrikter fra seks til fire. Samtidig skal seks dagtilbud lukkes.

- Når vi vil arbejde med mere kvalitet for færre penge, så kan vi se, at det bliver nødvendigt at samle børnene i nogle større enheder, siger Karsten Poulsen, direktør i Børne- og Unge i Nordfyns Kommune.

Ifølge direktøren vil der komme færre børn i skolerne de næste fem til seks år, og derfor kan det give mening med færre bygninger til børnene. 

- De penge kan så bruges til at udvikle på kvaliteten blandt andet, siger Karsten Poulsen.

Og netop det, er hvad Anne-Lise Sievers (SF) håber at få ud af forslaget.

- Det, der er interessant, det er at finde ud af, hvad det er for en kvalitet, vi vil have på vores skoler og dagstilbud, siger SF'eren.

Tolærerordninng drøftes

Nordfyns Lærerkreds påpeger, at kvalitetsløft koster ressourcer.

- Og derfor skal de penge, der bliver sparet her, bruges i skolen, og det kan blandt andet bruges til coaching, tolærerordninger og til at løfte den store inklusionsopgave, der er, siger Jens Frederik Lykke Horsens, kredsformand i Nordfyns Lærerkreds.

Især tolærerordninger mener næstformand Anne-Lise Sievers giver rigtig god mening. 

- Og det kan også være en af de ting, som vi skal have med ind i vores drøftelser, og som kan være med til at sige, at vi er nødt til at lukke noget, siger hun og tilføjer:

- For hvis vi skal sikre det, så skal vi jo finde nogle ressourcer til at gøre det.

På børne- og ungeudvalgets møde næste tirsdag er lukningen af skolerne på dagsordenen. Forslaget skal diskuteres over de kommende måneder.