Rekordår for Nordfyns Bank

Nordfyns Bank kom rigtig godt ud af 2012, med et overskud på bankforretningerne på 55 millioner kroner. Et resultat på 29,4 millioner kroner efter skat.

Aktionærer i Nordfyns Bank kan godt begynde at gnide sig i hænderne.

Bankens ledelse betegner nemlig årsresultatet, der er det bedste i bankens historie, som meget tilfredsstillende.

Det har givet pote at lave en målrettet indsats i forhold til at øge omfanget af de basale kerneforretninger.

Banken melder om fremgang på alle hovedindtjeningsområder, samridig med at omkostningerne kun er steget meget lidt.

Nordfyns Bank regner med, at basisindtjeningen, altså de basale bankforretninger, vil udgøre 45 - 55 millioner kroner i 2013.