S vil vælte udvalgsformand

Socialdemokraterne på Nordfyn vil på kommunal-bestyrelsesmødet i dag tirsdag forsøge at vælte formanden for Udvalget for Teknik og Miljø, Rene Lundegaard, DF.

Kim Johansen har på vegne af Socialdemokraterne på Nordfyn bedt om at få punktet på kommunalbestyrelsesmødet i aften.

På dagsordenen for mødet står der:

"Socialdemokraterne på Nordfyn stiller hermed et mistillidsvotum overfor formanden for Udvalget for Teknik og Miljø, Rene Lundegaard."

Socialdemokraterne på Nordfyn har ikke længere en fornødne tillid og tiltro til Rene Lundegaard. Det sker efter en række sager gennem den seneste tid.

Se mere når TV2/Fyn sender fra kommunalbestyrelsesmødet.

En lang række sager

I følge dagsordenspunktet har Rene Lundegaard undladt at tage sager på dagsordenen og han har bevidst udskudt sagerne.

I dagsordenen er der listet følgende sager op:

1. Formanden undlader at tage sager på dagsordenen som borgere og andre beder om og sagerne forelægges ej heller udvalget, politiske beslutninger udskydes bevidst ( Mail af 25.3.2014 )

2. Lokalplanarbejde på Bogense havn udskudt uden grund, ansøgning fra udvalg nedsat af Borgmesteren, tages ikke op i udvalget. ( punkt 4 )

3. Ansøgninger fra borgergruppe med høringssvar vedr. birketræer på Norupvej undlades på dagsorden og der træffes en formandsbeslutning om at halvere højden !!!! ( sag 5 )

4. Ansøgning fra Otterup Handelsstandsforening vedr. timeparkering tages ikke på dagsordenen, dette resulterer i at der ikke kan startes tiltag inden sommerferien, formanden tager direkte kontakt til ansøger vedr. andre løsningsforslag ( sag 6 )

5. Anlægsarbejder bliver personligt stoppet med ekstra omkostninger og klage fra entreprenør til følge ( punkt 7 )Dette er ikke oplyst udvalget.

6. Der tages formandsbeslutninger som strider imod politisk vedtagne principper, udvalget/KB har ikke været inddraget i ændringerne som man burde. ( Sag 8. Vigerslev )

7. Anlægsarbejde/projekt i Lundebygade ændres egenhændigt, ansvarsfraskrivelse fra rådgiver ikke forelagt/oplyst udvalget ( sag 9 )

8. Anlægsarbejde/projekt i Skamby ændres egenhændigt, ansvarsfraskrivelse fra rådgiver ikke forelagt/oplyst udvalget ( sag 10 )

9. Anlægsarbejde vedr. Bogense SØBAD som vedtaget i budget 2014 udskydes, og der igangsættes på egen foranledning en renovering af de eksisterende bygninger.

10. Der forhandles/tages kontakt direkte til lodsejer i eksproperiationssag vedr. Møllehaven, dette benægtes på udvalgsmødet selvom der foreligger korrespondance, dette kan resultere i ændret sagsforløb.

Til sidst men ikke mindst udtaler formanden sig nedsættende overfor borgere om kommunens/sit eget administrative personale og udtaler direkte at han har et mål, at få navngivne personer fjernet fra deres embeder, dette strider direkte imod kommunens medarbejderpolitik og direkte imod det politisk vedtagne kodeks som skal sikre det bedst mulige arbejdsklima og at vi har de bedste og mest engagerede medarbejdere i Nordfyns Kommune, dette er som sagt ødelæggende for både arbejds- og samarbejdsklima i administrationen samt imellem administration og det politiske niveau, dette kan vi ikke længere stå inde for.