Skoler og ældre prioriteres: Så kom budgettet på plads på Nordfyn

Seks ud af ni partier er med i det budgetforlig, som kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune i dag har vedtaget.

Så kom også det kommunale budget for Nordfyns Kommune på plads.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige i Nordfyns Kommune har nemlig indgået aftale om budgettet for 2017 - 2020 for Nordfyns Kommune.

Dermed er det kun Enhedslisten, SF og Nordfynslisten, der står udenfor det brede forlig.

Bag budgetaftalen står altså et bredt flertal på 22 ud af de i alt 25 mandater, og det glæder borgmester Morten Andersen (V).

- Dermed er der bred opbakning til at fortsætte den økonomiske kurs. Vi er nået i mål med et budget, der opretholder det høje niveau på velfærdsområderne, samtidig med at vi understøtter indsatsen for, at Nordfyns Kommune også fremover er en attraktiv kommune at både bo og drive virksomhed i, siger borgmester Morten Andersen.

Borgmesteren hæfter sig ved, at det over en kort periode er lykkedes Nordfyns Kommune at vende en befolkningstilbagegang til fremgang. Det skyldes ifølge Morten Andersen ikke mindst en kommunalbestyrelse, der har bakket op om den langsigtede økonomiske politik. 

Skoler og ældre prioriteres

I budgettet er der også plads til investeringer i den såkaldt borgernære velfærd, hvor blandt andet folkeskolerne og ældreområdet får tilført en sum penge.

Selv om det statslige tilskud på 3,5 millioner kroner til implementering af folkeskolereformen bortfalder fra 2017, så er forligspartierne enige om, at området opretholder sin nuværende økonomi og skal altså ikke ud og finde tilsvarende besparelser.

Forligsparterne afsætter en pulje på samlet 65,6 millioner kroner over fire år til modernisering af de fysiske rammer på skolerne og daginstitutionerne.

Budgetaftalen er baseret på et uændret skatteniveau, ingen gebyrer på byggesager, udvidet åbningstid i børnehaver, fortsat lave takster på dagtilbudsområdet og fastholdelse af det lave prisniveau på byggegrunde til boliger og erhverv, skriver forligspartierne i budgetaftalen.

Du kan se hele aftalen her: