Stoppede anlægs- projekter

100.000 kroner. Så meget har formanden for Teknik- og miljø på Nordfyn, René Lundegaard, brugt af kommunekassen på at stoppe allerede igangsatte anlægsarbejder. Og regningen kan blive større.

Det drejer sig om anlæg af en cykelsti på Slettensvej ved Otterup og trafiksikring i Bladstrup, Lunde Bygade og Skamby.

Afbrydelsen af arbejderne har kostet Nordfyns Kommune ekstraordinære udgifter på henholdsvis 52.000 og 48.000 kroner.

Tirsdag aften udtrykte Socialdemokraterne på Nordfyn mistillid til René Lundegaard på kommunalbestyrelses mødet.

Socialdemokraterne anklager René Lundegaard for magtmisbrug, tillidsbrud og for at handle på egen hånd, så sagerne ikke bliver diskuteret politisk.

Socialdemokraterne har 10 punkter på den liste, som har ført til mistillilid overfor formanden.

Blandt andet har han personligt stoppet flere igangværende anlægsarbejder, noget som fører til en regning til skatteborgerne på mindst 100.000 kroner.

Et flertal afviste dog, at udtrykke mistillid til formanden.

Venstre i kommunalbestyrelsen overvejer dog, om konstitueringsaftalen, der i sin tid gav René Lundegaard posten, skal genåbnes.