Tabte kampen mod gylletank: Forkert placeret gylletank gjort lovlig

En gylletank blev placeret forkert på en mark ved Otterup, og naboerne blev ikke orienteret. Men nu har Nordfyns Kommune lovliggjort gylletanken.

Beboere i Gerskov og Hessum i Nordfyns Kommune opdagede en mandag morgen i august, at de skulle have en 3.000 kubikmeter stor gylletank nærmest i deres baghave.

Henrik Hansen, der er nærmeste nabo til gylletanken, så en gravemaskine på marken, og han spurgte føreren, hvad der skulle foregå. På den måde fandt han ud af, at Nordfyns Kommune har givet tilladelse til at opføre en 3.000 kubikmeter stor gylletank på marken.

- Der er ingen i nabolaget, der har hørt noget om den her gylletank. Det er ikke i orden, at kommunen ikke har givet os naboer besked, sagde Henrik Hansen dengang til TV 2/Fyn.

Sagen skulle gå om

På et Teknik- og Miljøudvalgsmøde i september kom det frem, at gylletanken er placeret for tæt ved naboens skel og for tæt ved et vandløb. Sagen skulle derfor gå om, sagde direktør for Teknik, Erhverv og Kultur i Nordfyns Kommune til TV 2/Fyn.

"I løbet af august 2018 blev kommunen af naboer gjort opmærksom på, at beholderen opføres med en anden placering end den tilladte, og den 27. august 2018 oplyser Hofmansgave, at beholderen ligger nærmere naboskel end kravet på 30 m, nemlig 26,71 m. Placeringen bekræftes senere af landinspektør."
Kilde: Nordfyns Kommune.

- Bygherren har mandag informeret kommunen om, at gylletanken er placeret forkert i forhold til byggetilladelsen. Gylletanken er placeret to til tre meter for tæt på naboskel, fortalte Henrik G. Boesen.

Kommunen meddelte bygherren et såkaldt standsningspåbud, da "byggeriet ikke stemmer overens med grundlaget for den givne landzonetilladelse." Det betød også, at gylletanken ikke må tages i brug.

Ny tilladelse på den nye placering

Nu er hele sagen blevet behandlet igen, med partshøring og naboorientering. Og med en "lovliggørende landzonetilladelse" kan gylletanken nu blive liggende og tages i brug.

Nordfyns Kommune skriver i dispensationen:

"Den lovliggørende landzonetilladelse gives dermed ikke for at undgå et værditab knyttet til en flytning af gylletanken, men fordi kommunen ud fra de forhold, der traditionelt tillægges betydning i en landzonesag, ikke finder det problematisk at give en landzonetilladelse til gylletanken, heller ikke selv om den er placeret ca. 3 m anderledes, end hvad der var lagt op til i forbindelse med den oprindelige landzonetilladelse."

Og Nordfyns Kommune skriver videre:

"Det er almindelig praksis at ulovlige forhold kan lovliggøres, ud fra den lovgivning der var
gældende på det tidspunkt, det ulovlige forhold opstod."

Klager over afgørelsen

Naboerne har dog ikke opgivet deres kamp mod gylletanken. De går nu i gang med at udarbejde en klage til Planklagenævnet. Det fortæller en af naboerne, Henrik Hansen, onsdag morgen til TV 2/Fyn.