Testcenter for droner efterlyser lovændring

Folketinget må vågne op og ændre lovgivningen, hvis testcenteret for droner i H.C. Andersen Airport skal få del i et globalt marked på 500 milliarder kroner og tusindvis af arbejdspladser. Det mener H.C. Andersen Airport.

I øjeblikket er testcenteret i den odenseanske lufthavn underlagt ældgammel lovgivning, der er lavet til regulering af fritids- og amatørflyvning. Men anvendelsen af droner og markedet er i voldsom vækst, og hvis ikke de danske politikere følger med udviklingen, risikerer testcenteret at gå glip af arbejdspladser og investeringer.

- I Odense har vi investeret målrettet i at skabe de rette rammer for et take off på droneteknologi, fordi vi vurderer, at der er potentiale for både vækst og arbejdspladser. Vi vil stå endnu stærkere, hvis vi lovgivningsmæssigt får mulighed for at folde vingerne helt ud, så vi i Danmark måske endda kan være med til at sætte fremtidens standarder, siger Jørgen Clausen, der er bestyrelsesformand i H.C. Andersen Airport.

Kravet om ændret lovgiving kommer efter en rapport om droner fra Teknologirådet.Rapporten konkludere, at markedet for droner vil eksplodere de kommende år, men også at der er brug for lempeligere regler, flyvekorridorer for droner og en national strategi for droner.

- Danske dronevirksomheder arbejder efter en lovgivning, der oprindeligt skulle regulere fritids- og amatørflyvning. Det kan vi ikke bygge en professionel industri på. Derfor håber vi, at rapporten kan være med til at åbne politikernes øjne for nødvendigheden af, at vi får igangsat det nødvendige lovgivnings- og reguleringsarbejde nu, siger Michael Larsen, projektchef for UAS-klyngen i Odense, der huser Danmarks nationale testcenter for droner.

Rapporten understreger samtidig, at der udover mere lempelige regler, også er brug for at stramme sikkerheden ved brug af droner for at forhindre at brugen går ud over befolkningen.

Læs Teknologirådets rapport om droner