Til kamp mod vandløbet

Den nordfynske agronom Jan Hjeds har det seneste år brugt en stor del af sin tid på at kritisere de vandplaner, der lige nu er i høring.

Jan Hjeds  har  venstrepolitikeren Erling Bonnesen (V) med på markvandring. Han mener, planerne vil føre til spildte skattekroner og oversvømmede landområder.

Nu vil han vise Erling Bonnesen et af de vandløb, som ifølge vandplanerne skal nå en høj miljømæssig målsætning.

Vandplanerne er lavet for at leve op til EU's vandrammedirektiv, men landene kan i nogen grad selv afgøre, hvilke vandløb, der skal leve op til EU-kravene.

Gamle vandplaner

De danske vandplaner trækker tråde tilbage til de gamle amters regionsplaner. Man har nemlig kun medtaget vandløb, der var med i regionplanerne.

Dengang målsatte Fyns Amt vandløbet her i Skamby til at blive fiskevand.

I dag bruger man andre klassificeringer, og man kunne faktisk sænke den miljømæssige målsætning for flere vandløb, hvis man kaldte dem for et blødbundet vandløb eller et stærkt fysisk modificeret vandløb - det vil sige et vandløb der er ændret af mennesker.

Men de betegnelser bruges om meget få fynske vandløb, og Erling Bonnesen kan godt se Jan Hjeds pointe.

- For mig at se skal der en klar omprioritering til i vores miljøpolitik i forhold til udpegningerne af de her vandløb, så vi ikke risikerer at spilde en masse miljøkroner lige ud i den blå luft, siger Bonnesen.

På Fyn er det  Naturstyrelsen Odense, der står for vandplanerne.

Det har ikke været muligt at få et interview med  områdechef Harley Bundgård Madsen, men han siger til TV 2/FYN, at der særligt på Nordfyn er udpeget kunstige eller fysisk modificerede vandløb.

I næste vandplanperiode - fra 2015 - kan det  komme på tale at klassificere endnu flere vandløb som fysisk modificerede. 

harley Bundgaard Madsen afviser, at Fyns Amts ambitioner om at lave vandløbet til fiskevand smitter af på de nye vandplaner.