Vandværk trues med påbud

Nordfyns Kommune har afvist den handleplan, som bestyrelsen i Nordfyns Vandværk har lavet for at skaffe rent vand til brugerne.

Balladen om Nordfyns Vandværk får nu kommunen til at gøre det tydeligt over for vandværkets bestyrelse, at der i nær fremtid skal findes en løsning, der sikrer ordentlig drikkevand.

Balladen begyndte i 2017, da det blev konstateret, at værkets vand overskred grænseværdierne for en række pesticidrester - blandt andet nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon.

quote Vi skal have sikret ordentlig drikkevand til alle de mange forbrugere

Anders Thingholm (K), formand for Teknik- og Miljøudvalg, Nordfyns Kommune

Men efter to prøveboringer i efteråret 2019 blev bestyrelsen afsat på den årlige generalforsamling, og den nye bestyrelse stoppede al aktivitet ved de to boringer.

Den nye bestyrelse fik en dispensation af Nordfyns Kommune til at undersøge, hvordan man kan rense Nordfyns Vandværks nuværende kildefelt.

Det skete på trods af brugernes klare ønske om at bore efter rent vand andre steder.

Nordfyns Kommune indskærper nu dispensationens vilkår og varsler et påbud om en ny handleplan fra vandværkets bestyrelse.

- Vi skal have sikret ordentlig drikkevand til alle de mange forbrugere, der er tilknyttet Nordfyns Vandværk, og at vi skal have fundet en løsning, der også sikrer en ordentlig forsyning, siger Anders Thingholm (K), formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg.

Anders Thingholm fortæller, at den plan som vandværkets bestyrelse har lavet er afvist, fordi det tidsperspektiv, der blev givet, ikke var brugbart.

- Planen overholdt heller ikke de krav, der ligger i dispensationen. Så det kan vi på ingen måder være med til.

Hvad sker der nu?

- Frem til den 5. oktober har de en frist til at få indsendt en ny tidsplan og handleplan i forhold til de krav, de er stillet overfor. 

- Det skal vi i første omgang afvente, og hvis det ikke er noget, vi kan være med til, så må der jo ske et påbud herfra fra Nordfyns Kommune.

Teknik- og miljøudvalgsformanden oplyser, at Nordfyns Kommune har udarbejdet en tidsplan og en handleplan, der er realistisk inden for dispensationen.

- Det er noget, de kan tage med i deres overvejelser.