Nu vil Killerup være borgmester: Som EU-direktør med store armbevægelser efterlod han blodrødt regnskab

Johnny Killerup vil gerne være borgmester i Odense og dermed politisk ansvarlig for et årligt budget på knap 13 milliarder kroner. TV 2 Fyn har undersøgt, hvordan han tidligere forvaltet offentlige midler.

Investerings- og iværksætterrådgiveren Johnny Killerup, som blev smidt ud af Venstre i Odense for knap to uger siden, er i medierne blevet beskrevet som en mand med succes efter 25 år i udlandet. 

Det er dog ikke alt, hvad erhvervsmanden har rørt ved, der er blevet til guld.

Siden Johnny Killerup i 1993 forlod byrådet i Odense, har han tilbragt en stor del af tiden som lobbyist i Bruxelles. De sidste tre år i Belgien fra 2007-2009 som direktør for det Syddanske EU-kontor.

TV 2 Fyn har talt med politikere og erhvervsfolk, som har fulgt Johnny Killerup. Nogle mere tæt end andre. 

De fleste af dem har ikke ønsket at stå frem, men fælles for dem er, at de kan beskrive en mand med store armbevægelser. Nogle med den tilføjelse, at han ikke altid er i stand til at overskue, hvad han selv sætter i gang.

- Jeg husker ham som en dynamisk leder. Men der var nogle projekter, han ikke havde styr på og som forløb anderledes end forventet, siger Assens Kommunes tidligere borgmester, Finn Brunse (S), som sad i bestyrelsen for Det syddanske EU-kontor i 2009.

Den daværende formand for bestyrelsen på EU-kontoret, tidligere Esbjerg-borgmester Johnny Søtrup (V), kan godt genkende det med de store armbevægelser, men tilføjer så:

- Jeg kender først og fremmest Johnny Killerup som dygtig og yderst kompetent. En person, som virkelig har skaffet mange penge hjem til Syddanmark.

Regionspolitikeren Karsten Uno Petersen (S), som i dag er næstformand for EU-kontoret, er noget mere kritisk, når han skal beskrive den tidligere direktør.

- Det Syddanske EU-kontor var i 2009 kommet ind i så alvorlige vanskeligheder, at hvis ikke vi havde grebet ind og gennemført en genopretningsplan, så var det lukket, siger han. 

Forlod jobbet i 2009

Johnny Killerup havde i 2009 været i Bruxelles i  sammenlagt 15 år, da han frivilligt forlod jobbet som direktør for Det Syddanske EU-kontor efter kun to et halvt års ansættelse.

Samme år var der budgetteret med et overskud på 91.000 kroner. 

Da årsregnskabet kom, var det blodrødt med et underskud på 6,5 millioner. Ved udgangen af 2009 var egenkapitalen negativ med et minus på 7,2 millioner kroner.

document — Læs selv hele årsberetningen fra Det Syddanske Bruxelles-kontor i 2009., 0.91 MB

I årsrapporten kan man læse, at der blandt andet var tale om for høje driftsomkostninger på omkring 1,5 millioner kroner. Der var manglende gældsposter fra året før, som belastede regnskabet med cirka to millioner kroner. Desuden var der ikke foretaget reguleringer af afsluttede EU-projekter med to millioner kroner "primært på grund af dårlig projektledelse og ekstraordinære projektudgifter".

- Det er meget alvorligt, og det er meget utilfredsstillende. Jeg ved, at jeg ikke kun taler på egne vegne, men også på bestyrelsens, sagde den nye direktør, Ghita Wolf Andreasen, til Jydske Vestkysten i 2010.

Ghita Wolf Andreasen havde i sommeren 2009 overtaget posten som administrerende direktør i Bruxelles, fordi Johnny Killerup tidligere samme år var rejst til USA for at oprette en lokalafdeling af EU-kontoret i USA med sig selv som ny direktør.

TV 2 Fyn har forsøgt at få Ghita Wolf Andreasen til at bidrage med mere detaljerede oplysninger om de økonomiske problemer. Det har hun ikke ønsket. Ghita Wolf Andreasen søgte nye udfordringer og forlod kontoret i 2011. 

Jonny Killerup siger i dag, at man ikke kan tørre det dårlig resultat af på ham.

- Jeg havde forladt kontoret i 2009 (for at starte op i USA, red.) og var derfor kun ansvarlig for 2007 og 2008-regnskabet. Det sidste regnskab med mig som direktør var i balance.

- Hvem har så ansvaret for 2009-regnskabet?

- Jeg skal ikke stå ved håndvasken, men det har altid været sådan, at når man får en ny direktion, så rydder man op for eventuelle udestående og usikkerhedsmomenter, så man kan tage tabet en gang for alle og starte på en frisk, siger Johnny Killerup.

Forhistorien om Killerup

Historien om Johnny Killerup og hans aktiviteter som EU-lobbyist begyndte i midten af 90'erne som chef for KL's kontor i Bruxelles.

Tre år senere blev han direktør for EU Vest, som bestod af Ribe Amt plus fire vestjyske kommuner.

I 2006 kom kommunesammenlægningen, og det Syddanske EU-kontor blev oprettet ved en sammenlægning af EU-kontorerne for Fyns Amt og Sønderjyllands Amt samt erhvervsudviklingskontoret EU Vest.

Johnny Killerup havde vist sig at være i stand til at skaffe rigtig mange penge hjem til syddanske virksomheder og institutioner, og da året skiftede til 2007 blev han administrerede direktør for det nye Bruxelles-kontor.

I dag siger han:

- Jeg er ekstremt stolt af mit virke i Bruxelles. De knap 12 år i EU Vest og som chef for Det Syddanske EU-kontor formåede vi at skaffe projekter til de syddanske virksomheder og institutioner for over 100 millioner kroner.

Under hans ledelse de følgende to år blev der oprettet kontorer ude i verden. Først i Kina i 2007 og i USA i 2009.

Samme år som kontoret åbnede i USA, begyndte det at gå op for bestyrelsen, at økonomien var ved at køre af sporet. 

Bestyrelsen og den nye direktør iværksatte derfor en tre-årig genopretningsplan. Blandt andet blev der skåret 40 procent i løn- og driftsudgifterne og det blev vedtaget, at kontorerne i udlandet skulle lukke.

- Der var nogle projekter, der gik helt galt og der var manglende styring, siger Karsten Uno Petersen.

Det afvises dog fuldstændigt af Johnny Killerup, som i øvrigt heller ikke har meget til overs for årsrapporten fra samme år.

- Man henviser (i årsrapporten, red.) til nogle projekter, der er startet i 2007 og 2008. Man vælger så regnskabsteknisk at periodisere nogle potentielle risici på en anden måde. EU-projekter løber typisk over tre-fire år, og man kan ikke styre projekter tre-fire år frem i tiden. Derfor er man nødt til at tilpasse indtægter og udgifter løbende, siger Johnny Killerup.

Anklager om nepotisme

Jonny Killerup købte hus i Arizona i april 2009, hvor han var kommet i gang med opstarten af USA-initiativet. 

Kontoret blev placeret i hans daværende amerikansk-fødte hustrus hjemby Phoenix, hvor Killerup i forvejen havde netværk og kontakter.

Samme år begyndte der at komme antydninger om nepotisme omkring hans tid på EU-kontoret i Bruxelles. 

Jydske Vestkysten fortalte i 2010, at Johnny Killerup personligt i 2007 og 2008 havde hyret hustruen til konsulentopgaver. Hun nåede at hæve honorarer for 500.000 kroner over en to-årig periode.

- Det så ikke kønt ud, men vi var som bestyrelse ikke nede i personalespørgsmål. Vi holdt to møder om året, og det gik mere på konkrete projekter, økonomi og den slags, siger Karsten Uno Petersen.

Johnny Killerup medgiver i dag, at det kan se forkert ud, når en direktør hyrer sin egen kone, men han fortryder det ikke.

- Man skal altid være forsigtig med familie og venner, så det har jeg ikke gjort siden. Jeg fortryder det dog ikke. Vi havde problemer med rapporteringen og med at få skrevet rapporter og få publiceret erfaringer og resultater fra projekterne. Det var i en periode med spidsbelastning, hvor vi havde brug for én, der talte engelsk flydende. Det var en rigtig god investering, siger Johnny Killerup.

Borgmestersøn også ansat

Senere samme år kunne Jydske Vestkysten yderligere afsløre, at bestyrelsesformanden, Esbjergs Venstre-borgmester Johnny Søtrup's søn, var blevet ansat til et projektophold i Kina. 

- Jeg har ikke blandet mig i den proces overhovedet. Hvis han (sønnen, red.) ikke havde haft de rigtige kvalifikationer, så var han sikkert ikke blevet ansat, sagde Johnny Søtrup til den sydvestjyske avis, hvorefter sagen døde ud.

Kilder, som ønsker at være anonyme, siger i dag til TV 2 Fyn, at der set i bakspejlet var tegn på et rigeligt kammeratligt og måske også lidt for tæt forhold mellem bestyrelsesformanden og direktøren.

Det afviser Johnny Søtrup.

- Det billede kan jeg ikke genkende, men det er rigtigt, at vi har kørt et tæt parløb omkring EU i mange år, men derfor kan man godt holde tingene adskilt. 

- Johnny Killerups hustru blev hyret ind, fordi hun var dygtig og havde været ansat i Honeywell. Hun var meget kvalificeret til opgaverne, og bestyrelsen vidste alt om det, siger Johnny Søtrup. 

-  Var det en bestyrelsesbeslutning at ansætte hustruen?

- Nej, men bestyrelsen var vidende om, at Killerups hustru udførte konsulentopgaver, siger Johnny Søtrup.

Den nu tidligere regionspolitiker Kristian Grønbæk Andersen (R) vil ikke kommentere de konkrete problemer, der var omkring EU-kontoret i 2009, fordi han ikke var medlem af bestyrelsen. Han fulgte dog problemerne med økonomien og historierne om nepotisme på afstand. 

- Jeg synes godt, man kan sige, at bestyrelsen med Johnny Søtrup i spidsen ikke altid var skarpe nok til at leve op tilsynsrollen. Men så længe der ikke foregår noget direkte kriminelt, vil en bestyrelse altid have en interesse i at få lukket dårlige sager og komme videre, siger Kristian Grønbæk Andersen.

Kontorerne i udlandet lukkes

USA-initiavet blev lukket helt ned med udgangen af 2010, og derefter var Johny Killerup helt ude af aktiviteterne i Det Syddanske EU-kontor.

- Jeg fortsatte jo stort set med det, som jeg altid har gjort. Jeg hjalp virksomheder med at skaffe kapital og adgang til det amerikanske marked. Jeg engagerede mig i et par af dem med kapital og min arbejdskraft. Det gjorde jeg i otte-ni år og fandt stor glæde, som jeg også havde i Bruxelles, med at være med til at starte noget op.

Johnny Killerup flyttede tilbage til Danmark for to år siden. Nu er han klar til næste kapitel og en plads i Odense Byråd. 

Helst borgmesterposten.