I det fynske folks tjeneste

Midt i jernbane-jublen: Flemming mister slægtsgården

Gårdejer Flemming Christensen er ikke helt tilfreds med placeringen af den nye jernbane på Vestfyn.

Flemming Christian kan snart vinke farvel til sin firelængede gård, der har været i familien i tre generationer.

Flemming Christensen ser bedrøvet ud på sin firlængede gård, der snart bliver taget fra ham. For mens beboerne i Skallebølle jubler over den nye jernbanes placering, er det en trist dag for gårdejeren på den anden side:

- Jeg er selvfølgelig ikke så glad, fordi gården skal væltes. Så den bliver eksproprieret, siger Flemming Christensen.

Flemming Christensen flyttede tilbage til gården i 2014, men siden da har de ikke haft mulighed for at renovere gården, da fremtiden så uvis ud.

Læs også Jernbane nord om byen: 'Det skal fejres'

- Vi har ikke kunnet gøre noget som helst. Vi har ikke kunne sætte noget i stand. Det var ellers det, der var planen, da vi flyttede tilbage, siger han.

Men du får nogle penge, er det ikke fint nok?

- Jo, men for det første har jeg en stor tilknytning til denne her gård. For det andet tror jeg ikke på, at jeg får en firelænget gård for de penge, jeg får for det her. Det er sørgeligt, men det er en ny situation, så vi må se, hvordan vi kan klare det, siger han.

Der har tidligere været tale om tre forskellige konkrete løsningsforslag i forhold til, hvor den nye jernbane skal bygges. Det ene forslag gik ud på at bygge jernbanen nord for motorvejen, det andet forslag var en sydlig linjeføring, mens den tredje løsning handlede om at lave en kombiløsning, hvor jernbanen ville sno sig både syd og nord om motorvejen.

Et flertal udenom regeringen har dog nu besluttet, at det skal være førstnævnte løsning, selvom det går imod Vejdirektoratets anbefaling.

Se det fulde interview med Flemming Christensen her

01:30 Luk video

Fakta

Der er fundet penge til hurtigere tog, el i skinnerne og bedre internet i togene.  Et flertal uden om regeringen har indgået aftale om at udvide togfonden med to milliarder kroner.

Pengene tages fra aftalen om "bedre og billigere kollektiv trafik", der blev indgået af samme forligskreds i 2012.

Med den nye udvidelse ender togfondens første fase med at koste omkring 15 milliarder kroner. Anden fase vil koste knap 14 milliarder kroner.

Her er projekterne, som nu kan gennemføres:
  • Et af de store mål er at sørge for, at der kun er én times transport mellem landets største byer, København-Odense, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg.
  • Det involverer elektrificering af strækningerne Fredericia til Aalborg og Roskilde til Kalundborg samt kørestrøm.
  • Partierne vælger en nordlig linjeføring på Vestfyn, som går uden om byen Skallebølle, selv om det er over 400 millioner kroner dyrere.
  • Det går imod Vejdirektoratets anbefaling fra kort før jul, men skåner skolen og syv til otte huse.
  • Internettet forbedres i togene, og der afsættes penge til godstrafikken i Nordjylland.
  • Derudover kommer perroner ved Ny Ellebjerg Station i Valby, mens Øresundsbanen på en bro føres over eksisterende bane (niveaufri skæring).
Kilder: Togfonden