Nyborg Slot til eksamen: Nu vil Nyborg være verdensby

Byen søger nu kulturministeren om at komme på listen, der kan skabe adgang til UNESCO's verdensarvsgodkendelse.

I Nyborg har man siden 2011 haft en målsætning om at blive kandidat til UNESCOs verdensarvsliste.

En afgørende milepæl er, at Nyborg Slot og by kommer på den såkaldte tentativliste, som er listen over steder, som Kulturministeriet arbejder på at få optaget på UNESCOs liste over verdens umistelige kultur- og naturarv.

Den liste er netop blevet åbnet for nye forslag.

Danmark har i dag ni steder på verdensarvslisten: Jelling Monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Ilulissat Isfjord, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland samt senest det grønlandske nordbo- og inuitlandbrug, Kujataa.

- Jeg håber, at kommuner, museer og andre statslige institutioner vil sætte sig sammen og grundigt overveje, om der i deres lokalmiljø er potentielle kandidater, de gerne vil foreslå til UNESCO’s tentativliste, og som kan leve op til UNESCOs skrappe krav, udtaler kulturminister Mette Bock ifølge pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

Der er pt. ingen verdensarvssteder på Fyn, og ministerens initiativ har vakt stor glæde i Nyborg, hvor man siden 2011 har arbejdet målrettet på at gøre Nyborg Slot og by til en værdig kandidat til UNESCOs verdensarvsliste.

-  Vi har fra starten arbejdet med en optagelse på tentativlisten for øje og har derfor nu gode forudsætninger for at leve op til de krav, der stilles til kandidater til verdensarvslisten, siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs i en pressemeddelelse.

Den igangværende restaurering og udbygning af Nyborg Slot, nyetablering af turneringspladsen i Nyborg, fornyelser i bymidten, forsknings- og formidlingsprojekter, bogudgivelser og lokalsamfundets involvering i kulturarvsprojektet er alt sammen en del af verdensarvssatsningen i Nyborg under overskriften ”Danmarks Riges Hjerte”.

 

Sådan kommer Nyborg Slot og by på tentativlisten