Årsag til brand på Nyborg-virksomhed opklaret

Årsagen til branden på Fortum Waste Solutions, det tidligere Kommunekemi, i Nyborg i begyndelsen af august er opklaret.

Det var en kombination af spild, jordrystelser og et ustabilt stof, som ikke kan tåle at blive blandet sammen med vand, der var skyld i branden på Fortum Waste Solutions anlæg den 4. august.

Det oplyser virksomheden torsdag i en pressemeddelelse.

- Der er tale om en type affald, som vi længe har håndteret hos Fortum helt uden problemer, og det er selvfølgelig vigtigt for os at lære af ulykken, siger forretningsansvarlig Jens Peter Rasmussen i pressemeddelelsen.

Eksterne brandefterforskere og Fortum Waste Solutions egne specialister har nu fundet frem til, hvorfor der udbrød brand på anlægget. 

Det særlige type affald har en ustabil karakter, når det kommer i kontakt med vand. Så udvikler det varme og kan selvantænde.

Brandeksperterne vurderer, at det var rystelser fra en stampemaskine ved et anlægsarbejde tæt ved, hvor branden opstod, der førte til, at overfladevand og spildt affald fra en opsamlingsbeholder under anlægget kom i kontakt med hinanden. Det har sat gang i en varmeudvikling, så affaldet endte med at selvantænde.

Virksomheden har efterfølgende besluttet at nedlægge anlægget, hvor branden brød ud. I stedet vil den type affald blive behandlet på en anden og mere sikker produktionslinje, oplyser virksomheden.

- Vi har nu besluttet at flytte behandlingen af den her type affald til en anden produktionslinje, som er blevet forbedret med alle erfaringer fra uheldet. Så vi er helt sikre på, at en lignende ulykke ikke kan ske i fremtiden, siger forretningsansvarlig Jens Peter Rasmussen.

Under branden opfordrede Fyns Politi beboere i området til at holde sig inden døre. Ingen personer kom til skade ved branden.

Fortum Waste Solutions har sendt en redegørelse til myndighederne om sagen.