I det fynske folks tjeneste

Åfart: Ingen sejlads til Den Fynske Landsby

Meget tyder på, at Odense Kommune nu må droppe alle planer om at lade Å-farten sejle hele vejen fra Munke Mose ud til Den Fynske Landsby.

I snart 15 år har politikere i Odense kæmpet for at få forlænget Å-fartens sejlrute, så odeneanere og turister kan blive fragtet hele vejen ud til Den Fynske Landsby fra Munke Mose i midtbyen. 

I dag slutter turen ved Erik Bøghs Sti og for at komme videre til Landsbyen, skal passagerne gå en kilometer. Broen ved Engen er allerede bygget, så turbudene kan passere under, og Odense Åfart har for længe siden meldt sig klar til at sejle hele vejen til Den Fynske Landsby. 

Negative påvirkninger på natur og landskab

Men efter en udtalelse fra Naturstyrelsen er By- og Kulturforvaltningen nu klar til at ligge alle planerne i graven. I følge Naturstyrelsen er Odense Å en del af et EU beskyttet Natura 2000-område, og det betyder, at en udvidelse af sejlruten kun kan gennemføres, hvis projektet ikke vil skade de naturtyper og arter, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Samtidig vil en forlængelse kræve fredningsnævnets dispensation, og det kan blive næsten umuligt at opnå, hvis projektet forringer naturtyper og levesteder for arter, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Derfor indstiller By- og Kulturforvaltningen, at der ikke bliver arbejdet videre med planerne. Heller ikke planer om at lave en hestevognsrute mellem Erik Bøghs sti og Den fynske landsby, mener forvaltningen, at der er realistisk at arbejde videre med.

Politikerne i By- og Kulturudvalget skal behandle sagen på tirsdag.