I det fynske folks tjeneste

Afskedigelser på Strandvænget

Botilbuddet Strandvænget i Nyborg skal finde besparelse for 20 millioner kroner, fordi man både i 2008 og 2009 har brugt for mange penge.

Dyrt at rette op på omsorgssvigt

Siden 2007 har Standvænget fået tilført  ca. 20 mio. kr. for at rette op på  den omsorgssvigt, som en tv-udsendelse dengang afslørede.
Strandvænget har imidlertid brugt dobbelt så meget som man fik tilført - nemlig 40 millioner kroner, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelse.
Merforbruget er blandt andet gået til flere fuldtidsansatte og vikartimer  til de 165 psyksikhandicappede beboere.  
 - Oven på skandalen om omsorgssvigt over for beboerne i 2007 har vi efter aftale med kommunerne været meget ivrige for at opruste pædagogisk og tilføre ekstra midler til institutionen.  Men vi har ikke været gode nok til samtidig at styre økonomien,siger Agnete Philipsen, psykiatridirektør og konstitueret socialdirektør i Region Syddanmark .

50 fuldtidsstilinger skal væk

Merforbruget fandt sted, mens Strandvænget stadig var et samlet tilbud. I dag er Strandvænget delt op i tre mindre tilbud - Engbo, Skovhuse og Lilleskov. Her skal man nu reducere med hvad, der svarer til ca. 50 fuldtidsansatte
Ifølge Agnete Philipsen,  bliver det nødvendigt med afskedigelser, men en del af reduktionen kan ske ved naturlig afgang.  
Institutionernes samlede budget var i 2009 på 170 mio. kr. og havde ca. 400 medarbejdere.