I det fynske folks tjeneste

Afventer rapport om brolukning

Trafikministeriet venter på en rapport fra Sund & Bælt A/S om den seneste lukning af Storebæltsbroen. Først når den er klar, tager ministeren stilling til, hvordan man kan forbedre forholdene for bilister i tilfælde af brolukninger.

Rapport skal danne grundlag for et forbedret beredskab, når dårligt vejr eller ulykker lukker Storebæltsbroen.

Bedre skiltning foreslået for år siden

Sidste gang, Storebæltsbroen blev lukket var i januar 2006, da isflager faldt ned fra pylonerne. Det betød at bilister sad fast i mange timer. Mange biler kørte fra motorvejen og havnede i trafikpropper i Nyborg.

Derfor rejste bla. Nyborg Politi igen et forslag om at opstille elektroniske skilte langs motorvejen helt fra Middelfart, så bilisterne får en chance for at vende tilbage, hvor de kom fra eller søge ophold andre steder på vejen. 

Samme forslag stillede politiet for flere år siden, men den gang blev det afvist af økonomiske årsager.

Minister lovede handling

Efter den seneste lukning lovede Transport- og Energiminister Flemming Hansen at tage et snaligt møde med de involverede parter for at finde en løsning.

Ministeren er for tiden på ferie, men hans presseafdeling oplyser, at ministeriet venter på en evalueringsrapport fra Sund & Bælt om den seneste brolukning.

Udfra den vil ministeren tage stilling til, hvordan man bedst tackler den slags situationer, både med hensyn til information af bilister, eventuel forplejning og meget andet.